Sustainability, baeredygtighed

Bæredygtighed

Hos Egernsund Wienerberger udgør bæredygtighed en kerneværdi i vores kultur og strategi.
Bæredygtighed tjener også som en vigtig inspirationskilde til nye ideer og produktudvikling.

Vi bygger på en lang tradition for bæredygtige løsninger, og vi ønsker at bidrage til en bæredygtig og cirkulær fremtid. I samarbejde med vores moderselskab Wienerberger investerer vi løbende i udvikling af produkter, genanvendelse af materialer, bevarelse af naturens ressourcer og længere levetid for bygninger. At reducere affaldsmængden og CO2-udledningen og sikre vores medarbejderes sikkerhed er også centrale områder for os. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi foretrækker at arbejde tæt sammen med markedet, vores samarbejdspartnere og interessenter.

Sustainability, baeredygtighed

 

Teglprodukter skåner miljøet

Mursten, tagsten, beklædningstegl og belægningstegl er fremstillet af naturmaterialer som ler og vand og udvundet med respekt for miljøet.

Jo, længere levetid et produkt har, desto mindre er produktets miljøpåvirkning. Produkter i tegl holder i mere end 150 år og har derfor en meget lang levetid. Den lange levetid yder et aktivt bidrag til kampen mod klimaforandringer. (link til bæredygtige produkter)

.

Hvad betyder bæredygtighed for os?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - og bliv opdateret omkring vores projekter inden for bæredygtighed.

 

 

Vores sociale ansvar

Med vores sociale ansvar følger, at vi skal etablere rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, overholde etiske principper, være pålidelige i vores handlinger, kommunikere ærligt og udvise personlig ansvarlighed.

Innovative og ressourceeffektive produkter og løsninger har været kernen både i vores og vores moderselskab Wienerbergers forretning i mange år. For at imødegå klimaforandringer og tab af biodiversitet har vi på koncernniveau udviklet egne bæredygtighedsmål, som er indarbejdet i vores Sustainability Strategy 2020+. Målene fokuserer på en afskaffelse af kul, etablering af en cirkulær økonomi og biodiversitet

Læs vores bæredygtighedsrapport - WOW World of Wienerberger.

A cute little boy child is laughing as he plays outside in the mud and rubs dirt on his face with his hands.

Bæredygtigt og cirkulært byggeri

Bæredygtigt og cirkulært byggeri med fokus på genbrug

Den cirkulære økonomi er det eneste fornuftige alternativ til den nuværende lineære økonomi som middel til en mere grøn og bæredygtig fremtid. Frem for at lade materialerne afslutte deres levetid på lossepladser, kan vi bevare ressourcerne og reducere udledningen ved hjælp af omhyggelig planlægning. Vi er engageret i en effektiv udnyttelse af ressourcerne og i at støtte den cirkulære økonomi.

Læs mere om vores holdning til bæredygtigt og cirkulært byggeri her.

Sustainability, baeredygtighed

Bæredygtig produktion

Fokus på genbrug, genanvendelse, energieffektivitet, og ansvarlighed

Som en del af Egernsund Wienerbergers kerneværdier vil vi reducere miljøpåvirkningen via bæredygtig produktion. Øget brug af genbrugsmaterialer, naturlig genanlæggelse af tidligere lergrave, nedsættelse af ferskvandsforbruget, energieffektivitet og en ansvarlig drift af vores lerudvindingssteder er alt sammen en del af vores engagement i forhold til bæredygtig produktion.

Læs mere om vores fokus på bæredygtig produktion her.

LESS - en miljøvenlig blødstrøgen mursten

Bæredygtig produktstyring

Et centralt princip i vores produktudvikling er at skabe vedvarende værdi for vores kunders byggerier ved at forsyne dem med holdbare og innovative byggematerialer. Vi ser bæredygtighed som en funktion af et produkts levetid samt dets påvirkning på miljøet under produktion, transport, lægning, anvendelse og bortskaffelse.

Læs mere om, hvordan LESS reducerer både C02-aftryk og råvareforbrug med tocifrede procentsatser.

DGNB, LEED og BREEAM

Læs mere om de forskellige certificeringer i forhold til vores mursten.

Bæredygtige byggerier

 

 

EPD - en miljøvaredeklaration

Den frivillige miljøvaredeklaration - populær kaldet EPD (Environmental Product Declaration) - er baseret på livscyklusvurderingen af de enkelte produkter og dokumenterer.

EPD'en giver dig ekstra point ved bygningscertificeringer som blandt andet DGNB, LEED og BREEAM.

Vores EPD'er er tredjepartsverificeret via EPD Danmark.  

Kontakt os for yderligere information om EPD.

Sustainability, baeredygtighed

Har du spørgsmål vedr. bæredygtighed?

Har du spørgsmål vedr. bæredygtighed eller ønsker yderligere information så meld dig til vores nyhedsbrev eller kontakt os.