Klima og bæredygtighed

Bæredygtighed, klimaforandringer og CO2-reduktion fylder meget i debatten om fremtiden for det moderne vækstsamfund.

I teglbranchen er vi overbevidst om, at bæredygtighed inden for ganske få år, vil være i fokus i forhold til alt, der har med byggeri og bygninger at gøre.

Ganske enkelt fordi, byggeri og boligforhold udgør den største del af vores samlede økonomi, både når vi bygger, men også når vi lever og bor i bygningerne, og ikke mindst når vi skal af med udslidte bygninger.

Jo længere bygninger holder, jo bedre er det for samfundet og vores fælles miljø.

Derudover har vægge af tegl en positiv indflydelse på boligens komfort og på indeklimaet generelt.

 

Ingen fugt- og luftgener i huse bygget af mursten

Det fuldmurede hus har et naturligt og godt indeklima. Mursten, byggesten og mørtel er nemlig rene, uorganiske materialer.

Et forkert valg af byggematerialer kan være medvirkende årsag til et dårligt indeklima - med store temperaturudsving, støj og dårlig luft.

Materialerne i det murede hus afgiver ikke allergifremkaldende stoffer. Det har ingen tæt membran, der hindrer huset i at "ånde", og ingen organiske materialer eller kemikalier, som afgiver sundhedsskadelige dampe eller kan danne grobund for skimmelsvampe - en klar fordel for både miljø og familiens trivsel.

For høj luftfugtighed og dårlig luftkvalitet påvirker indeklimaet og kan give gener i form af skimmelsvampe, husstøvmider og andre allergener.
 

Tegl kan ånde

I modsætning til de fleste andre byggematerialer regulerer indervægge af tegl i nogen grad luftfugtigheden indendørs uden hjælp fra mekanisk ventilation.

Er murstensvæggen ikke behandlet med en "tæt" overfladebehandling, optager murstenene fugt fra luften og afgiver den igen, når luftfugtigheden er lav.

Vægge af tegl har desuden en positiv indflydelse på boligens komfort, bl.a. på forhold som stabil indetemperatur og dæmpning af støj.
 

Murstenen har flere fordele

Mursten har en høj termisk masse og er velegnet til at akkumulere overskudsvarme. Udover at udjævne temperaturudsving, så er en muret væg også med til at regulere luftfugtigheden og luftkvaliteten i huset. Porrerne i mursten optager og afgiver fugt helt uden problemer - og det kommer også kvaliteten af indeluften til gode.

 

Den sociale dimension

Når vi bygger nyt eller renoverer, tænker vi meget på, om økonomien hænger sammen. I de senere år er vi tilmed blevet opmærksomme på, hvad en bestemt løsning giver af plusser og minusser for miljøet. Det er ganske fornuftigt, men den sociale dimension er mindst lige så vigtig. Den handler om vores liv, trivsel, komfort og velværd.  

Den sociale dimension handler om, hvordan vi kan designe bygninger på en måde, der gavner vores trivsel, sundhed og livskomfort. Alt lige fra hvordan bygningens arkitektur taler til os, til hvordan indeklimaet påvirker vores trivsel og sikrer vores sundhed.  

Og når vi taler om bæredygtighed, er det ud fra en livscyklusvurdering, dvs. påvirkninger i vores levetid og i hele bygningens levetid. Det rigtige valg sikrer os et lang liv, både for mennesker og bygninger.

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker