Mursten: EW0450 Jern - EW0449 Kul - EW0447 Flint | Bellakvarteret, Danmark


 

Tegl er også et relevant byggemateriale i fremtiden

Byggebranchen står over for en markant transformation. Regeringen og et bredt flertal på Christiansborg har indgået en aftale om at stramme CO2-kravene til nybyggeri betydeligt. Aftalen, der er en del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, træder i kraft 1. juli 2025 og stiller nye og strammere krav til, hvordan branchen skal bidrage til den grønne omstilling.
Bliv klogere her, hvor vores bæredygtighedschef Kristian Knorr Svane giver indsigt i, hvorfor mursten og tegl stadig er et foretrukket materiale.


 

Den helt centrale del af aftalen er en øget stramning af CO2e-grænseværdierne for nybyggeri. Fra den 1. juli 2025 skal et udvidet omfang af nybyggeri overholde en grænseværdi på gennemsnitligt 7,1 kg CO2e/m²/år. Denne grænseværdi sænkes yderligere i 2027 og igen i 2029, hvor man lander på et krav på ca. 5,8 kg CO2e/m2/år.

Udover at stramme grænseværdierne omfatter aftalen også en række andre initiativer, der skal fremme mere ansvarlig byggeskik. Blandt disse er:

  • Differentiering af grænseværdien baseret på bygningstype,
  • Udledninger fra byggeprocessen omfattes med en selvstændig grænseværdi,
  • At undtage særlige samfundskritiske bygninger og uopvarmede bygninger under 50 kvadratmeter fra CO2e-grænseværdien,
  • Grundig revidering af Bygningsreglementet for at imødekomme de nye krav,
  • Kravene til renovering af eksisterende bygninger lempes

Det er ambitiøse tal og en ambitiøs målsætning, der er sat fra regeringen. Men hos egernsund wienerberger er vi også ambitiøse på miljøets og vores produkters vegne. Det betyder, at du som kunde fortsat trygt kan vælge vores tegl til kommende projekter og samtidigt holde dig inden for grænseværdierne.

Vores bæredygtighedschef Kristian Knorr Svane påpeger dog vigtigheden af at belyse spørgsmålet om klimamål og -metoder fra flere sider, da byggebranchen er kompleks og aktørerne ligeså.

- Vi hilser de nye tiltag velkommen og er ikke i tvivl om, at aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. For omstillingen er i gang, og den skal fremskyndes i det omfang, det er muligt uden at tabe branchens mange forskellige aktører undervejs, fortæller han.

   

Kristian Knorr Svane, Bæredygtighedschef | Egernsund Wienerberger A/S

   

"Vi udvikler selvfølgelig ikke mursten med henblik på, at de skal nedtages allerede 50 år efter, de er opført. Mursten er et materiale med en levetid på (flere) hundrede år, og med de langsigtede briller på har mursten et væsentligt mindre årligt CO2-aftryk end med den LCA-tidsramme på 50 år, som vi bruger til at estimere det samlede CO2-aftryk af et byggeri."

Kristian Knorr Svane
Bæredygtighedschef

   

Transport af materialer til byggepladsen bliver en vigtig faktor - og her er tegl 'best in class'

I dag er det kun A1-A3, B4, B6, C3-C4 og D, der er krav i en LCA-vurdering af en bygning i BR18.

Netop vedtagne aftale inkluderer, som noget nyt, udledninger fra byggeprocessen (modul A4 og A5). Det betyder, at man i 2025 skal medregne energi- og brændselsforbrug fra transport af byggematerialer til byggepladsen (A4), og at man udregner materialets udledning på selve byggepladsen samt reducerer mængden af materialespild (A5).

Ifølge Kristian Knorr Svane er det relevant at udvide LCA-beregninger med modulerne A4 og A5 for at komme nærmere ’det fulde billede’ af, hvad en bygningsdel udleder. For byggerier med højt forbrug af importerede byggevarer vil særligt transportdelen formentlig blive en udfordring, men for tegl bliver betydningen minimal.

- Fordi vi producerer vores mursten på egne teglværker i Danmark, er der ikke langt til byggepladsen – maks. 185 kilometer i fugleflugt fra vores nærmeste teglværk (med undtagelse af Bornholm). Det betyder, at udledningen og dermed belastningen ved transport af vores mursten og tegl er minimal. I en rapport fra BUILD står tegl og mursten beskrevet som det materiale, der kg-for-kg performer bedst i modul A4 formodentligt på grund af den lokale forankring af teglværker.

Udover den minimale klimabelastning, som vores mursten har i transport-fasen, stiller den lokale produktion også kunderne garanti om forsyningssikkerhed.

Der indføres fra 1. juli 2025 en selvstændig grænseværdi for byggeprocessen svarende til 1,5 kg CO2e/m²/år. Den skal lægges til den nye grænseværdi.

Omlægning til 100 procent biogas halverer CO2-udledningen i produktionen

Hos egernsund wienerberger bakker vi op om de nye krav og er klar til at investere endnu mere, end vi allerede gør, i vores egen grønne omstilling og dermed i klimaaftrykket i de bygninger, vores produkter indgår i.

Vi har siden 2021 brændt vores CO2-besparende mursten LESS på certificeret biogas, og fra januar 2025 omlægger vi hele vores produktion af mursten til biogas. Det betyder ganske enkelt, at du ikke længere kan få naturgas-brændte tegl fra vores teglværker i Danmark. Biogas er en fornybar energikilde, der produceres af organisk materiale, og det bedste alternativ til naturgas der kan implementeres i vores produktion.

- Vi har haft en overgangsperiode, hvor vi har brændt med både natur- og biogas, men i 2025 omlægger vi al produktion på samtlige teglværker til fuld biogas. Når vi regner på tallene fra vores seneste CO2-rapporter, ser vi en besparelse på over 60 procent ved omlæggelse fra ren naturgas til biogas. Det er samtidig en stor investering, men også et markant skridt, da vi herved eliminerer brugen af fossile brændstoffer og reducerer vores CO2-udledning så betydeligt, siger Kristian Knorr Svane.

Som bruger af vores produkter og EPD’er vil du frem til 2025 fortsat opleve forskellen mellem vores nuværende naturgas og biogasbaserede EPD’er er knap 50 procent. Derfor kommer overgangen til biogas til at have en stor betydning på CO2-aftrykket for hele vores sortiment, som i fremtiden kun vil kunne leveres med biogas EPD’er.

OBS: FOR AT FÅ DET OPTIMALE UDBYTTE AF ARTIKLEN ANBEFALER VI AT DU LÆSER ARTIKLEN PÅ PC AHT. ARTIKLENS ILLUSTRATIONER OG GRAFIK.

Tallene illustrerer forskellen i den samlede mængde CO2-udledning (Kg CO2/ton) fra produktionsprocessen (A1-A3), i henholdsvis natur- og biogas baserede mursten, som dokumenteret i vores produktspecifikke EPD’er.

LESS – en mursten med mindre materiale og mindre udledning

Vi er ikke kun fokuserede på at reducere vores CO2-udledning ved brændingen af mursten. Vi har længe også arbejdet på at optimere ressourceforbruget i vores produktionsproces. Udviklingen af LESS-murstenen er et eksempel på denne indsats, som vi fortsat arbejder hårdt på at videreudvikle og gøre endnu bedre.

LESS-murstenen holder standardmål men består af 15 procent mindre råmateriale, og murstenen bliver brændt på certificeret biogas. Resultatet er 70-90 procent mindre CO2-udledning i fase A3 af produktionen.

- Vores erfaringer med LESS har belyst, hvor effektivt man kan spare CO2 ved at reducere bare 15 procent af de råmaterialer, der bruges på at producere en mursten. Dematerialiseringen er derfor både en strategi til at spare på vores fælles ressourcer og på CO2-aftrykket i vores produktion. Vi arbejder hele tiden på nye måder at innovere og udvikle mursten. Blandt andet kigger vi sammen med Danske Tegl på mulighederne for at udfordre det klassiske murstensformat, fortæller Kristian Knorr Svane.

Det er ambitionen, at hele vores sortiment af grundmursten skal overgå til LESS.

LESS kampagnebilleder

   


 

Eksempler på byggeprojekter med den CO2-besparende mursten LESS

Nedenfor kan du se en række eksempler på byggeprojekter, hvor mursten fra den CO2-besparende murstensserie LESS har bidraget til at reducere byggeriets miljøpåvirkning:

Mursten: EW0466 Kobber | Sønder Ringvej, Brøndby

Sdr. Ringvej i Brøndby

Valget af mursten til facaden faldt tidligt på vores CO2-besparende LESS-mursten, der både reducerer materialeforbruget og fremstilles ved hjælp af certificeret biogas.

LÆS MERE

Mursten: EW0450 Jern - EW0449 Kul - EW0447 Flint | Bellakvarteret, Danmark

Bellakvarteret
i Ørestad

Vores CO2-besparende LESS-mursten pryder to boligbyggerier med jordnære farvenuancer, velvalgte mørtelfarver og detaljer i murværket.

LÆS MERE

Bricks: EW0451 Stål - EW2123 Callisto - EW0112 Brun Valmue | Thors Have, Odense

Thors Have
i Odense

Vi har leveret vores CO2-reducerede LESS-mursten til det DGNB Guld-certificerede projekt.

LÆS MERE

LESS - Søtoften

Søtoften
Andelsboligforening

Vores LESS-mursten sikrer vigtige point og skaber samtidig et dynamisk facadeudtryk med lyse nuancer.

LÆS MERE

    

Brick: EW0445 Hvede | Danfoss House

Danfoss House
på Sønderborg Havn

Facaden på  prestigebyggeriet, der går efter DGNB Platin-certificering, prydes med vores LESS-mursten Hvede.

LÆS MERE

Brick: EW0466 Kobber | ALO Sluppen, Norway

ALO
på Sluppen, Trondheim

I tråd med de høje klimaambitioner og certificeringen BREEAM Outstanding har bygherren valgt LESS til kontorbyggeriet, der var nomineret til BREEAM-prisen 2024.

LÆS MERE

Mursten: EW0449 Kul - EW0477 Mahogni - EW0466 Kobber | Triumph-byen, Espergærde

TriumphByen
i Espergærde

I Espergærde pryder godt 700.000 af vores CO2-besparende  LESS-mursten TriumphByens 240 nye boliger.

LÆS MERE

   

   

Fremtidens mursten - også for mindre nybyggeri

Hos egernsund wienerberger tilbyder vi et bredt udvalg af produkter, der alle lever op til nuværende såvel som skærpede krav til et mere ansvarligt byggeri.

CO2-udledningsmæssigt kommer du længst med vores mursten LESS på grund af den reducerede materialemængde.

Som noget nyt fra 1. juli 2025 er nybyggeri under 1000 kvadratmeter også omfattet af grænseværdier. Jævnfør den nye aftale fra regeringen skal alle nye enfamiliehuse, rækkehuse, tinyhouses og ferieboliger (over 150 m2) overholde en grænseværdi på 6,7 kg CO2e/m2/år. 

Også her spiller vores LESS-mursten en vigtig rolle som fremtidens mursten. Når man ser på det samlede byggeri, kan valget af LESS nemlig nedbringe CO2-aftrykket med 7,8 procent ifølge rapporten fra Arkitema-COWI.

   


Eksemplet er et étplanshus uden kælder med et etageareal på 148 m2 og et samlet facadeareal (alle 4 ydervægge) på 124,5 m2. Hvis du udskifter de traditionelle massive mursten med vores LESS-mursten, reducerer du ydervæggenes miljøpåvirking med op til 40%. Ydervæggen på dette parcelhus udgør 20% af byggeriets samlede CO2-aftryk – vælger du en LESS-mursten, falder ydervæggens CO2-aftryk til 13%. Kilde: Arkitema-COWI

   

Valget af tegl har stor betydning for at nå den nye grænseværdi

En stor del af den nødvendige reduktion fra de tidligere til de nuværende grænseværdier kan potentielt leveres udelukkende ved valget af tegl.

I nedenstående skema illustrerer vi reduktionen i miljøbelastningen i det samme étplanshus uden kælder med et etageareal på 148 m2 og et samlet facadeareal (alle 4 ydervægge) på 124,5 m2. Vælger du en rød LESS-mursten brændt på biogas, opnår du en reduktion på 65% sammenlignet med en traditionel, rød massiv mursten brændt på naturgas.

OBS: FOR AT FÅ DET OPTIMALE UDBYTTE AF ARTIKLEN ANBEFALER VI AT DU LÆSER ARTIKLEN PÅ PC AHT. ARTIKLENS ILLUSTRATIONER OG GRAFIK.

Regnestykket bag reduktionen på 65% er:
(Murstenens densitet * murstenens rumfang * antal mursten per m2 (DNF-format)) * bygningens samlede facadeareal/kg per ton * (GWP-værdierne fra EPD’ens A1-A3 + C3 + C4) / bygningens samlede etageareal / bygningens forventede levetid på 50 år jf. betragtningsperioden.
Eksempel med rød LESS-mursten i dansk normalformat og en bruttodensitet på 1500 kg/m3 brændt på biogas (EPD: MD-21061-EN_ver1): (1500*0,108*0,054*0,228*63)*124,5/1000*(54,8+0,704+0,139)/148/50 = 0,12 kg CO2/m2/år

Grænseværdi
per 1. juli 2025
Rød Strøjer-mursten
Naturgas
EPD: MD-21045-EN
Rød LESS-mursten
Biogas
EPD: MD-21061-EN_ver1
Énfamiliehuse | A1-A3 + B4 + B6 + C3-C4 6,7 kg CO2/m2/år
(100,0%)
0,34 kg CO2/m2/år
(5,0%)
➤ 65% reduktion ➤ 0,12 kg CO2/m2/år
(1,8%)

Regnestykket bag reduktionen på 65% er:
(Murstenens densitet * murstenens rumfang * antal mursten per m2 (DNF-format)) * bygningens samlede facadeareal/kg per ton * (GWP-værdierne fra EPD’ens A1-A3 + C3 + C4) / bygningens samlede etageareal / bygningens forventede levetid på 50 år jf. betragtningsperioden.
Eksempel med rød LESS-mursten i dansk normalformat og en bruttodensitet på 1500 kg/m3 brændt på biogas (EPD: MD-21061-EN_ver1): (1500*0,108*0,054*0,228*63)*124,5/1000*(54,8+0,704+0,139)/148/50 = 0,12 kg CO2/m2/år

   

Disse data fremgår af de produktspecifikke EPD’er, som du finder på alle vores egenproducerede grundsten. EPD’erne er afgørende for LCA-beregninger og giver et tredjeparts-verificeret og retvisende billede af produkternes miljøbelastning.

Dokumentationen kan du hente på vores hjemmeside.

Du kan også læse mere om resultaterne af den undersøgelse, vi har fået fortaget af Arkitema-COWI, som blandt andet viser, at vores LESS-mursten kan medføre en tre procents CO2-besparelse på hele byggeriet for et fireetagers boligbyggeri.

   


 

Hvor længe skal nybyggeri leve?

Det spørgsmål kan vi godt lide at stille, for vi er absolut ikke enige i branchens betragtningsperiode på de 50 år, som man i dag arbejder med og bedømmer materialers miljøaftryk ud fra.

Grundtvigskirken, Bispebjerg
Grundtvigskirken, Bispebjerg i København

Som konsekvens af denne fastdefinerede levetidsperiode bliver klimasnakken al for kortsigtet og ufleksibel, og det har betydning for et produkt som mursten, der i produktionsfasen er mere CO2-tung end andre facadematerialer.

Kristian Knorr Svane uddyber:

- Vi udvikler selvfølgelig ikke mursten med henblik på, at de skal nedtages allerede 50 år efter, de er opført. Mursten er et materiale med en levetid på (flere) hundrede år, og med de langsigtede briller på har mursten et væsentligt mindre årligt CO2-aftryk end med den LCA-tidsramme på 50 år, som vi bruger til at estimere det samlede CO2-aftryk af et byggeri. Dertil kommer, at vi med den rette mørtel kan genbruge og genanvende stenene, når de nedtages. Det er altså et utrolig fleksibelt og anvendeligt materiale i alle faser.

Med kravene til LCA-beregningerne er det ikke ligegyldigt, om du vælger det ene produkt frem for det andet. Derfor er det vigtigt, at du ikke blot forholder dig til byggematerialer med et tunnelsyn på det 50-årige LCA-perspektiv, men også stiller dig kritisk overfor hvilken levetid og holdbarhed du vil tillægge de bygninger, du efterlader til fremtidens ejere og brugere.

Vi synes, det giver mening at bygge efter nutidens, men i særdeleshed også efter fremtidens behov. Det betyder nemlig noget på klimakontoen, at vi ikke bare river ned og kasserer efter 50 år, men at vi udnytter bygninger så længe, det er muligt.

Udover at mursten kan holde i mange, mange år, er tegl et utroligt vejrbestandigt materiale der, hvis bygget efter De 10 bud, ikke kræver løbende vedligehold.

   

   

Genbrugsmursten til nybyggeri

Når vi kigger på bygningers levetid, er det vigtigt, at der kommer fokus på alle faser; vedligehold, transformation, genbrug, genanvendelse og affald. I dag har vi ofte kun fokus på vedligehold og affald, før en bygning rives ned.

Vi mener, at mere cirkularitet også er et afgørende parameter for at nå klimamål og sikre eksisterende bygninger såvel som nybyggeri.

Vi arbejder på at tage knust murværk retur og bruge i produktionen af nye mursten og derved øge andelen af genanvendt materiale i nye mursten.

Vi har indgået partnerskab med virksomheden KALK, hvis kalkmørtel gør genanvendelse af gamle mursten lettere. Gennem Danske Tegl støtter vi desuden en Ph.D.-afhandling, der afdækker, hvilke mørteltyper der kan sikre genanvendelighed af mursten.

- Ved at tage endnu mere højde for at genbruge og genanvende mursten kan vi minimere behovet for at udvinde råmaterialer til produktion af nye tegl og dermed reducere vores CO2-aftryk. Det er en vigtig del af vores strategi, som vi kun kan lykkes med gennem gode samarbejder, siger Kristian Knorr Svane.

Rasmus Jørgensen, Direktør | KALK
KALK
Rasmus in the chalkpit
KALK

Flere krav og nye CO2-afgifter

Fra 1. januar 2025 træder de nye danske CO2-afgifter i kraft. Det vil sige, at producenter af byggematerialer i Danmark pålægges ekstra afgifter udover dem, vi kender fra det Europæiske ETS. De nye afgifter skal være medvirkende til at påvirke nedbringelsen af CO2-udledningen yderligere.

- Som dansk producent og leverandør kan, skal og vil vi gerne løfte fanen, men man skal være opmærksom på, at vi aktører i byggeriet skal agere enormt hurtigt til skærpede klimakrav og CO2-afgifter – det er i en verden, hvor teknologien ikke nødvendigvis er til rådighed (endnu). Vi vil fortsat være ambitiøse, og det kan derfor være frustrerende, at vi ikke kan omstille os hurtigere eller mere effektivt, end de teknologiske (og økonomiske) muligheder tillader - på trods af at vi undersøger alle muligheder for nye tiltag, udtaler Kristian Knorr Svane.

Vores mangeårige fokus på innovation og grøn omstilling gør det muligt for os fortsat at levere produkter, som vores kunder trygt kan bruge inden for de nuværende såvel som kommende grænseværdier. Det vil vi gerne fortsætte med at levere mange år fremover og dermed sikre, at vi kan blive ved med at bygge med tegl, som i forvejen er en stor del af Danmarks bygningskulturarv.


 


 

Bæredygtighed i Egernsund Wienerberger

Vi har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed med klare målsætninger for vores klimaaftryk.

 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

   Vil du vide mere om Egernsund Wienerberger og bæredygtighed?

Vi udvikler løbende nye tiltag for at reducere CO2-aftrykket, øge mulighederne for genbrug og genanvendelse og styrke biodiversiteten med respekt for naturens ressourcer.

Her finder du et udpluk af de seneste nyheder med afsæt i vores arbejde for en mere bæredygtig, cirkulær fremtid.

0Resultater

   

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om produkter, inspirerende projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.

   

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker