Sustainable project Skibet


 

Sådan bidrager Egernsund Wienerberger til DGNB-byggerier

Vores mursten og beklædningstegl bidrager positivt til byggerier der går efter en DGNB-certificering.

   

Vi har i samarbejde med Rambøll fået udviklet en dokumentationspakke, som samler al relevant produktdokumentation som en DGNB-auditor har brug for i forbindelse med en DGNB-certificering af en bygning.

Du kan kontakte én af vores DGNB-rådgivere her for at få udleveret vores DGNB Dokumentationspakke.

.

De 6 hovedkvaliteter i DGNB

Evalueringen af et DGNB-certificeret byggeri bygger på en helhedsorienteret vurdering af hovedkvaliteterne; proces, miljø, økonomi, social, teknik og område.

Af figuren til højre fremgår fordelingen af de seks kvaliteter:

       

.

Murstenj - Baaken Hafen, Tyskland


 

Egernsund Wienerbergers bidrag per kvalitet i DGNB

Figuren til venstre giver et indblik i, hvor vores mursten samt URBAN beklædningstegl kan have indflydelse på DGNB-kriterierne ved at levere dokumentation.

Her ses det, at det især er inden for kvaliteterne miljø og økonomi, at vores produkter har den største indflydelse. Dette skyldes blandt andet den lange levetid samt udarbejdede miljøvaredeklarationer (EPD’er).

    

 

 

Tegl er et yderst holdbart materiale
- det har en levetid på mere end 100 år

Produktets robusthed og holdbarhed har indflydelse på omkostningerne
forbundet med vedligehold


 

Kriterierne Egernsund Wienerberger kan levere dokumentation på

Tabellen nedenfor viser de kriterier, som Egernsund Wienerberger kan levere dokumentation til ved en DGNB-certificering.

De 6 kriterier, vægter samlet set mellem 30,5% i DGNB-systemet, hvoraf Egernsund Wienerberger indgår som en delmængde. Det er produkter fra Egernsund Wienerberger, der alene kan bidrage til de angivne procenter - procentsatsen beskriver de kriterier, hvor mursten samt URBAN beklædningstegl kan have indflydelse på pointtildelingen ved at levere dokumentation.

Tema

Proces kvalitet

Miljø kvalitet

Økonomisk kvalitet

 

Teknisk kvalitet

 

Total indvirkning*

Kriterium

PRO 1.5

ENV 1.1

ECO 1.1

ECO 2.2

TEC 1.6

TEC 1.8

 
Navn

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

Livscyklusvurdering

Totaløkonomi

Robusthed

Nedtagning og genanvendelse

Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD)

 
Kontor

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

Beboelse

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

Uddannelse

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

Børneinstitutioner

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

Hotel

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

Butik

1,3%

9,5%

9,6%

6,4%

2,8%

0,9%

30,5%

* Samlet andel Egernsund Wienerberger kan have indflydelse på.

    

Brochure - DGNB

Læs mere om hvordan Egernsund Wienerberger bidrager til certificering i bæredygtige byggerier

Download vores brochure her

     

.

Environmental Product Declaration (EPD) og LCAbyg

Download EPD'er og LCAbyg-filer på vores teglprodukter.

EPD (Environmental Product Declaration)

Miljøvaredeklarationer – også populært kaldet EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscyklusvurderingen af de enkelte produkter og giver dig point ved bygningscertificeringer som blandt andet DGNB, LEED og BREEAM.

Vores produktspecifikke EPD’er er tredjepartsverificeret via EPD Danmark.

LCAbyg (Life Cycle Assessment)

Værktøjet LCAbyg bruges til at beregne et byggeris samlede miljøbelastning ved opførelse, drift og end-of-use, eks. i forbindelse med en DGNB certificering. Vi tilbyder LCAbyg-filer for alle vores produkter som har egen EPD. Disse kan frit downloades under hvert produkt.

Som bruger af LCAbyg kan man importere de produktspecifikke LCA-filer og anvende dem i sin LCA-beregning.

Mockup - EPD
 

Hjælp til DGNB-certificering?

Vores DGNB-rådgivere hjælper dig fra projektets start til slut.
Kontakt en af vores fire DGNB-rådgivere for rådgivning.

René Lemming

Arkitekt- og entreprenørkonsulent øst
DGNB-rådgiver


T. +45 7444 2540
M. +45 2911 9677 
Send mail til René

Henrik Fuldby-Olsen

Arkitekt- og entreprenørkonsulent vest
DGNB-rådgiver


T. +45 7444 2540
M. +45 2936 9927 
Send mail til Henrik

Søren Henrichsen

Arkitekt- og entreprenørkonsulent vest
DGNB-rådgiver


T. +45 7444 2540
M. +45 2010 2277 
Send mail til Søren

    

.


 

Bygningens levetid vægter højt

Omkostninger relateret til bygningens levetid spiller en væsentlig rolle i DGNB.

Skibet Køge Kyst bæredygtigt byggeri Safari

Produktets robusthed og holdbarhed har indflydelse på omkostningerne forbundet med vedligehold. Tegl er et yderst holdbart materiale med en levetid på mere end 100 år. Der er kun relativt lidt vedligehold forbundet med en facade af tegl, hvilket betyder at levetidsomkostningerne holdes på et minimum.

Læs mere om vedligeholdelse af mursten og Urban beklædningstegl:

    Udvalgte DGNB-byggerier

Nedenfor kan du se et udpluk af de bæredygtige byggerier, som vi i Egernsund Wienerberger har bidraget til med vores teglprodukter, viden, dokumentation og rådgivning.

Søtoften Andelsboliger

Søtoften Andelsboliger

DGNB Guld

Læs mere om projektet her
bæredygtighed mursten

Skibet Køge Kyst

DGNB GULD

LÆS OM PROJEKTET HER
Sdr. Ringvej

Sdr. Ringvej Boligområde

DGNB Guld

Læs mere om projektet her


 

   

.

Bæredygtighed i Egernsund Wienerberger

Vi har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed med klare målsætninger for vores klimaaftryk.

Læs mere omkring de tiltag vi har igangsat for at nedbringe CO2-udslippet i vores produktion samt hvordan vi hele tiden udvikler nye produkter med et mere miljøvenligt perspektiv.
 


 

LESS.

En mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certiceret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Sådan har vi skabt fremtidens CO2-besparende mursten.
 

   


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om produkter, inspirerende projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker