paver, penter, paving stone, square, people, Titan, Schwarzbraun Kohlebrand, Rotblaubunt Kohlebrand, Penter Blue, Köln, Penter Gelbbunt Kohlebrand


 

Pleje og vedligehold af belægningsklinker

Her finder du information og gode råd til vedligehold af belægningstegl for at sikre et smukt og holdbart resultat.

Hvis belægningen udsættes for naturlige vejr- og klimaforhold vil de forblive smukke og rene i farverne. Ved indendørs brug eller ved brug i overdækkede områder, som for eksempel carporte, kan lejlighedsvis fejning og vask med milde rengøringsmidler være nødvendig.

1. Forurening/tilsmudsning ved andre håndværksarbejder

Såfremt der er fare for forurening/tilsmudsning ved andre håndværksarbejder, skal overfladen på belægningsteglet beskyttes med tilstrækkelig tyk byggefolie - skulle der alligevel være kommet mørtel - eller malingsrester på belægningsteglet, kan disse fjernes med et af de rengøringsmidler der fås i handlen.

Brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet skal overholdes.

I reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af rengøringsmidlet, på et afgrænset område af belægningen.

2. Saltaflejring på overfladen

2.1 Årsag til saltaflejringer

Wienerberger belægningstegl er gennemfarvet og farveægte, dels på grund af de anvendte råmaterialer og dels på grund af den keramiske brænding.

Alligevel kan der efter lægningen lejlighedsvis forekomme saltaflejring på overfladen af belægningsteglet. Det drejer sig normalt om vandopløselige salte, som natrium, - kalium, - eller magnesiumsulfat. Disse salte bliver gennem kapillære kræfter transporteret op til overfladen af belægningsteglet hvor vandet efter fordampning afsætter de vandopløselige salte på belægningsteglets overflade.

Undtagelsesvis ses det, at bundlaget eller afretningssandet kan indeholde vandopløselige salte, disse salte kan langsomt transporteres gennem belægningsteglet og komme til syne på overfladen som saltudfældninger. Hvis der bliver stillet planter i krukker på belægningsteglet kan humus, kalk eller andre indholdsstoffer føre til overfladebelægninger på teglet.

Ved lægning af belægningsklinker i overdækkede områder, kan der forekomme saltudfældninger, idet den regelmæssige overfladerengøring som normalt forekommer ved hjælp af regn ikke finder sted under tag.

For at simulere den naturlige vaskeeffekt fra regnen, bør de overdækkede områder regelmæssig børstes med vand. En rengøring med højtryksrenser af belægningsområdet anbefales ikke, da der kan være fare for at fugematerialet spules ud af fugerne.

2.2 Afhjælpning af saltudfældninger

Vandopløselige saltaflejringer kan fjernes ved børstning eller ved afvaskning.

Vandopløselige salte forsvinder på naturlig vis gennem vejrligets påvirkninger. Denne påvirkning kan fremskyndes ved rengøring af overfladerne med vand og børste.

Kan en aflejring undtagelsesvis ikke fjernes med vand og børste, kan der være sket en kemisk reaktion af de udblomstrede salte. Her er det nødvendigt at fjerne saltudfældningerne med højtryksrenser og i svære tilfælde mekanisk afrensning eller eventuelt med stenrensemiddel.

Ved brug af stenrensemiddel skal producentens anvisninger nøje følges - i reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af stenrensesmidlet, på et afgrænset område af belægningen.

Forsøg altid med den mildeste form for afrensning først. Ved brug af højtryksrenser - husk at efterfylde fugerne.

3. Tøsaltaflejringer på overfladen

På overfladen af belægningsklinker kan der, specielt i foråret, opstå en hvidlig belægning. De hvidlige belægninger ses oftest i tørvejrs perioder. Denne belægning stammer ofte fra tøsalt enten i fri form eller som vandopløselige salte der trænger op i gennem belægningsklinkerne grundet kapillære kræfter.

Som afhjælpningsmetode anbefales ganske enkelt børstning af overfladen, dette sammen med den naturlig vejrligspåvirkning bevirker at tøsaltaflejringerne lidt efter lidt forsvinder.

Principielt anbefales det at benytte grus eller granulat som strømiddel i stedet for salt, materialet kan fejes sammen til foråret og dermed fjernes fra fladen.

Ved brug af tøsalt skal producentens anvisninger og doseringer nøje følges.

Tøsaltning med Urea

Urea kan give saltaflejringer på samme måde som almindeligt tøsalt. Urea er ikke virksomt ved lave kuldegrader hvorfor man ofte ser overdosering og dermed øget efterfølgende saltudfældninger.
Ved brug af Urea skal producentens anvisninger og doseringer nøje følges.

Rydning af sne og is

Sne og is kan fjernes med normale håndværktøjer eller med motoriserede snerydningsmateriel som fejemaskiner eller sneslynger.

Hvis der anvendes håndværktøj skal man være forsigtig med metalsneskovle og lignende.

Hvis der anvendes en motoriseret sneplov bør bladet være med gummikant, og afstanden til belægningen bør være fra 7 - 10- mm.

4. Fedt og olie pletter

Fedt og olieholdige pletter opstået fra for eksempel grill eller dryppende motorvæsker i parkeringsarealer. Ved arealer i det fri forsvinder disse pletter som regel af sig selv.

Til fjernelse af pletterne kan der i specialforretninger købes rengøringsmidler. Belægningsklinker kan tåle denne type afrensning uden at der sker skader på farver eller overflader. I reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af rengøringsmidlet, på et afgrænset område af belægningen.

Følg altid producentens anvisninger.

5. Mos og alger

Der kan opstå biologisk vækst på belægningsklinker.

Biologisk vækst opstår i typisk i områder med skygge og i områder som ikke bliver belastet af trafik. Biologisk vækst er naturligt forekommende, og kommer på alle overflader hvor der er vækstbetingelser. Belægningsklinker tager ikke skade af biologisk vækst.

Den biologisk vækst kan fjernes med almindelige rengøringsmidler, eller ved hjælp af midler som er velegnet til fjernelse af alger. Følg altid producentens anvisninger. Man vil typisk se, at den biologiske vækst ret hurtigt kommer igen efter en afrensning.

6. Fuger

Det er vigtigt at bruge grovkornet fugesand, en grov kornkurve er med til at sikre at fugen forbliver fyldt også efter kraftige regnskyl eller efter mekaniske påvirkninger. Det tilrådes løbende at sikre at fugerne er udfyldte. Hvis ikke fugerne er fyldte bør de efterfyldes.

Der kan forekomme græs i fugen, specielt ved bredere fuger. Ønskes denne bevoksning fjernet, kan den fjernes mekanisk. Husk at efterfylde fugerne med sand efter fjernelse af græs, sandet er en uundværlig del af belægningen og er med til at sikre stabiliteten i belægningen.

Erfaringsmæssigt kan fugesand med ukrudthæmmer give anledning til blivende skjolder på belægningsklinker, derfor kan vi ikke anbefale denne type fugesand til Wienerberger belægningsklinker.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Belægningstegl fra Egernsund Wienerberger

Vores belægningstegl findes i et standardsortiment med de mest populære klinker. Derudover har vi adgang til et stort bagkatalog af flotte belægningsklinker hos vores hollandske og tyske fabrikker.

 

__________

 

Belægningstegl til nybyggeri?

Har du brug for sparring om belægningstegl, som er udviklet specielt til nybyggeri og andre projekter med særlige krav til farvespil og æstetik?

Kontakt vores salgsafdeling

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker