Campaign handmade bricks


 

Forretningsetik

Whistleblowerpolitik

Vores værdier

Passion, kreativitet, tillid og respekt: Disse værdier danner fundamentet for vores aktiviteter som virksomhed samt vores daglige samarbejde. Som fast forankrede dele af vores virksomhedskultur er de reflekteret i Wienerberger-gruppens regler, bestemmelser og politikker. Budskabet er helt klart: Vi tolererer ingen former for illegal og uetisk adfærd eller brud på krav om overholdelse af regler og lovgivning!

I Wienerberger's verden gælder det for os alle – ansatte, kunder, leverandører og samarbejdspartnere – at det er vores ambition at efterleve de højeste standarder for integritet, forretningsetik og bæredygtighed og sikre korrekt adfærd i hele koncernen.

Whistleblowing: Når noget ikke er helt rigtigt

Det er vores ansvar at fremme en virksomhedskultur, der afspejler vores principper. Herunder hører forpligtelsen for alle, der er ansvarlige for compliance i Wienerberger, om at sikre at politikker og processer implementeres og efterleves. Der udføres interne og eksterne audits til verificering af effektiviteten af alle regler og bestemmelser og til igangsættelse af yderligere forbedringer.

Hvis du har begrundet mistanke om, at vores adfærdsstandarder overtrædes eller tilsidesættes, skal du ikke tøve med at påtale det! Wienerberger opfordrer alle dets ansatte, leverandører og samarbejdspartnere til at rapportere eventuelle potentielle forseelser, brud eller overtrædelser af vores adfærdskodeks!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp er en ekstern og uafhængig whistleblowing-service, der er etableret for at sikre, at ansatte, kunder, leverandører og partnere kan give udtryk for mulige bekymringer på et fortroligt og anonymt grundlag. SeeHearSpeakUp's service gør os i stand til at verificere illegal, uetisk eller upassende adfærd, der rapporteres, og at behandle og undersøge modtagne klager via Wienerberger Whistleblowing Committee.

Whistleblowing-kanaler: Sådan virker det!

Er du bevidst om illegal, uetisk eller upassende adfærd på din arbejdsplads? Så rapportér venligst sagen på en af følgende fortrolige måder:

Ring til:

+44 (00)800 9687 4357

eller send en email til:

report@seehearspeakup.co.uk

eller klip på knappen nedenfor for at rapportere online:


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker