HusDesigner

Design dit murværk - og se det valgte på forskellige hustyper og vælg farver på f.eks. vinduer, udhæng og tag.
 
Teksturen genereres på basis af studiefotos af tørre mursten (modelfoto). Færdigt murværk, som eksponeres for vind og vejr, vil naturligt ændre udtryk.

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker