Mursten - Optima - Magistrada


 

Pleje og vedligehold af mursten

Her finder du information og vejledning til opmuring samt vedligehold af mursten, for at sikre et smukt og holdbart resultat.

    


 

Rengør dit nyopførte murværk med omtanke

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med tør skuresvamp eventuelt efterfulgt af rent vand. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

1. Valg af afrensningsmetode

Før opmuring påbegyndes kontrolleres hvordan valgte mursten kan afrenses. Dette fremgår af datablad for den valgte mursten, som findes på vores hjemmeside. Afstem med bygherre, hvordan murværket skal afleveres, se bud #4 TAL MED BYGHERREN - AFSTEM FORVENTNINGERNE

2. Mur rent

Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuge. Syre, der trækker ind i murværket, svækker fugerne og bremser kalkens hærdning. Derfor mur rent, så afsyring kan undgås. 

3. Udfør rengøringen på rette tidspunkt

Tidspunktet for rengøring af det nyopførte murværk vurderes af den udførende murer. Hvis mørtlen ikke er tør nok, trækkes mørtelmateriale ud over stenenes og murværket vil fremstå med et gråt slør, når murværket er udtørret – uanset om der anvendes vand eller murersyre til rengøring.  

4. Rengøring af murværk med skuresvamp 

Når mørtelfugerne er tilstrækkeligt tørre, rengøres murværket for mørtelrester med en grov skuresvamp. Brug IKKE vand på skuresvampen – svampen skal være ren og tør under processen. 

5. Yderligere rengøring af murværk med vand

Ved behov for yderligere rengøring kan anvendes skumgummibræt med LIDT vand – husk at skifte vandet OFTE. 

6. Yderligere rengøring af murværk med afsyring

Ønskes murværket rengjort med syre, anvend da kun en færdigblandet murersyre 1:20). Vi anbefaler brug af skumgummibræt og spand med ruller, som brættet trykkes hen over, så mængden af murersyre minimeres. 

Skift hyppigt murersyre, idet beskidt murersyre kan give misfarvninger/mørtelslør. 

Afsyring foretages aldrig mere end én gang oppefra og ned, ved flere gange afsyring på samme sted skades murværket og reklamationsretten bortfalder.

7. Indvendigt murværk – brug ALDRIG murersyre eller andre saltsyrebaserede rensemidler

Vi anbefaler at indvendigt murværk kun rengøres med skuresvamp og vand. 

Indvendigt murværk må ikke afsyres med saltsyrebaserede rensemidler. Syredampene kan fremkalde korrosionsskader på metalgenstande/elinstallationer.


 

Sustainable project Skibet

Vores murstenskollektion

Egernsund Wienerberger tilbyder en lang række facadesten. Fra de smukke blødstrøgne, de rustikke håndstrøgne, de traditionelle maskinsten til de kulbrændte mursten med forskellige overfladestrukturer. Farvepaletten spænder lige fra lyse sandfarver over røde, rosé og gule toner til grå og mørke nuancer.


 

Vedligeholdelse af blankt murværk

Korrekt udført murværk i tegl kræver kun lidt eller slet ingen vedligeholdelse. Alligevel er det en god ide at udføre regelmæssig kontrol af murværket. Denne kontrol skal udføres med 3 – 5 års mellemrum.

Eftersynet af murværk i tegl sker ved at kigge på murværket. Hvis murværket udviser symptomer på skader, foretages en nærmere undersøgelse af murværket. Den nærmere undersøgelse bør foretages af en person med bygningsmæssig indsigt.

Man bør se efter følgende detaljer:

  • Revner i fundamenter og kældre
  • Skader på mursten i facaden
  • Skader på mørtelfuger i facader.
  • Fuger omkring vinduer.
  • Dilatationsfuger, elastiske fuger.
  • Murafslutninger, eksempelvis ved læmure.
  • Murværk umiddelbart over vinduer
  • Sålbænke, murværk under vinduer
  • Fugt på murværket som følge af fugt fra tagrender og tagnedløb.

Hvis man gør sig den ulejlighed at efterse murværket med ovennævnte mellemrum, kan man under normale omstændigheder undgå dyre reparationer og skader.

 

_______________


 

Udblomstring på murværk

Hvorfor opstår saltudblomstringer og hvordan afhjælpes det?

Beskyt dit murværk mod kraftig opfugtning og mindsk derved risikoen for saltudblomstringer, som er salte, som føres frem til overfladen ved udtørring og udskilles, når vandet fordamper. Se hvorfor saltudblomstringer opstår og hvordan du bedst kan afhjælpe det.

Læs mere om misfarvninger og udblomstring her:


 

     

Spørgsmål til pleje og vedligehold af murværk?

Har du spørgsmål til pleje og vedligehold af murværk så kontakt os på telefon eller email.

Kontormiljø - EgernsundAntigraffitibehandling

Graffiti og tagging er desværre et velkendt problem, og derfor har mange bygherrer og ejere behov for at beskytte bygningerne mod denne form for hærværk.

Der findes mange former for behandling med antigraffiti på markedet i dag. Produkterne indeholder forskellige komponenter og tekniske egenskaber, der gør dem mere eller mindre velegnede til overfladebehandling af murværk.

En antigraffiti behandling kan have to formål. Først og fremmest at beskytte facaden og dermed sikre at graffiti ikke trænger ind i murværket. Dernæst at gøre det lettere at fjerne graffitien uden at beskadige underlaget. Begge dele uden at forringe murværkets tekniske eller æstetiske egenskaber, så man undgår, at facadens levetid forringes.

En sådan overfladebehandling mod graffiti vil i større eller mindre grad gøre overfladen tættere og øge klimabelastningen på murværket. Dette kan føre til ophobning af fugt og salte og resultere i fugt- og frostskader. Det er derfor afgørende, at det anvendte produkt er diffusionsåbent, ligesom du naturligvis skal sikre korrekt udførelse af behandlingen med antigraffiti for at opnå et succesfuldt resultat. Det er vigtigt, at udførelse sker i samarbejde med leverandøren af produktet eller efter dennes anvisninger.

Vi har blandt andet set eksempler på murværk, hvor kun den nederste del af facaden er behandlet med antigraffiti. Her kan indtrængt fugt på oversiden øge fugtbelastningen på det behandlede murværk. Det kan forårsage misfarvning på indersiden af behandlingen, hvis fugt og salte ikke får lov til at tørre ud. Når du vælger et produkt til overfladebehandling af murværket for at beskytte mod graffiti, er det vigtigt at vælge et produkt, der hverken ændrer farven på murværket eller medfører en blank overflade. Det skal ikke kunne ses, at murværket har fået påført en overfladebehandling.

Der er efterhånden mange gode produkter til behandling med antigraffiti på murværk. Vores erfaring er, at en seriøs leverandør af antigraffiti behandling ikke har problemer med at tage ansvar for produktets egnethed og funktion. Alligevel vil vi altid anbefale, at du rekvirerer referenceprojekter, hvor de relevante produkter er anvendt for at se, hvordan produkterne fremstår både teknisk og æstetisk over tid.


 

Mursten: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Grønttorvet


 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Sådan har vi skabt fremtidens CO2-besparende mursten. 

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her

Produktpecifikke EPD'er

Leder du efter dokumentation til dit bæredygtige byggeri kan du finde det her.
 

Hent dem her

     


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker