Om tegl

   

Tegl er fremstillet ud fra naturens egne råvarer: Ler evt. iblandet sand eller andre jordmineraler. Lerforekomster i Danmark har ligget i jorden i mindst 15.000 år

Regnvand har gennem disse år udvasket alt opløseligt materiale i leret og efterladt unikke og naturlige lerråvarer, der ved korrekt formning og brænding giver mursten eller teglsten med en meget lang levetid, der ikke overgås af andre traditionelle byggematerialer.
 

Recirkulation

Al den ler, der transporteres til teglværket, bliver anvendt. I tilfælde af fejlproduktion recirkuleres disse lerprodukter tilbage til processen på vores teglværker. Teglværkerne har ligeledes etableret recirkulering af procesvand, så naturen og nærliggende vandløb ikke påvirkes i form af procesvand med lerpartikler.

Tegl giver ikke miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk. Den lille del, der deponeres, giver ikke miljømæssige problemer, idet tegl ikke påvirker hverken jord eller grundvand.

Tegl er hverken malet eller indeholder kemikalier såsom træbeskyttelsesmidler. Tegl skal heller ikke brændes for at blive bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
 

Udgravning af ler

Ved udvinding af ler fjernes muldlaget samt overjorden og lægges til side. Efter færdig udgravning udlægges overjorden igen med mulden øverst, så området igen kan anvendes til f.eks. landbrug. En lergravning påvirker således hverken jord eller grundvand negativt, og der bruges alene energi til gravning samt til transport af leret til fabrikken.

Lermaterialet indvindes endvidere i nærheden af teglværket, så transportafstanden mellem indvinding og fabrik er minimal.

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker