Indeklimaet er godt i huse af tegl

Capelwick Multi

 

Vægge af tegl har en positiv indflydelse på boligens komfort og på indeklimaet generelt.

 

Ingen fugt- og luftgener i huse bygget af mursten

Det fuldmurede hus har et naturligt og godt indeklima. Mursten, byggesten og mørtel er nemlig rene, uorganiske materialer.

Et forkert valg af byggematerialer kan være medvirkende årsag til et dårligt indeklima - med store temperaturudsving, støj og dårlig luft.

Materialerne i det murede hus afgiver ikke allergifremkaldende stoffer. Det har ingen tæt membran, der hindrer huset i at "ånde", og ingen organiske materialer eller kemikalier, som afgiver sundhedsskadelige dampe eller kan danne grobund for skimmelsvampe - en klar fordel for både miljø og familiens trivsel.

For høj luftfugtighed og dårlig luftkvalitet påvirker indeklimaet og kan give gener i form af skimmelsvampe, husstøvmider og andre allergener.

 

Tegl kan ånde

I modsætning til de fleste andre byggematerialer regulerer indervægge af tegl i nogen grad luftfugtigheden indendørs uden hjælp fra mekanisk ventilation. Er murstensvæggen ikke behandlet med en "tæt" overfladebehandling, optager murstenene fugt fra luften og afgiver den igen, når luftfugtigheden er lav.

Vægge af tegl har desuden en positiv indflydelse på boligens komfort, bl.a. på forhold som stabil indetemperatur og dæmpning af støj.

 

Murstenen har flere fordele

Mursten har en høj termisk masse og er velegnet til at akkumulere overskudsvarme. Udover at udjævne temperaturudsving, så er en muret væg også med til at regulere luftfugtigheden og luftkvaliteten i huset. Porrerne i mursten optager og afgiver fugt helt uden problemer - og det kommer også kvaliteten af indeluften til gode.

 

Læs mere om indeklimaet i huse af tegl her.

 

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker