Vi satser på CO2-besparende mursten med komplet omlægning af produktionen på vores største teglværk

LESS produktion - Vesterled marts 2023

 

 

Vi omlægger vores største teglværk til udelukkende at producere vores nye og CO2-optimerede  mursten kaldet LESS, der er et vigtigt skridt mod en CO2-neutral produktion. 

Fra den 1. maj i år stopper al produktion af traditionelle mursten på Vesterled Teglværk, der overgår til udelukkende at producere den CO2-besparende mursten. LESS murstenen kommer nu i en optimeret udgave med 15 procent mindre råmateriale, brændt på certificeret biogas samt en CO2-reduktion på 70-90 procent i produktionen. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en. For den fulde besparelse for hele produktets livscyklus brug vores produktspecifikke EPD’er for LESS.

 

 Det står klart for alle aktører i byggebranchen, at de nye klimakrav ikke er til at komme udenom. Det kræver vilje, værktøjer og klimavenlige materialer at bygge efter de nye standarder. Som Nordens største teglvirksomhed vil vi gøre det endnu lettere for projekterende at vælge de mest klimavenlige mursten. Vi omlægger derfor nu vores største teglværk til udelukkende at producere vores nye, optimerede CO2-besparende serie af mursten kaldet LESS.

- Som en del af teglbranchen er vi meget bevidste om, vi selvfølgelig skal være en del af løsningen på vores globale CO2-udfordring. Derfor investerer vi massivt i udviklingen af fremtidens tegl og produktionen heraf, siger Andreas Christensen, der er ansvarlig for produktionen på Vesterled Teglværk og Regional Operation Director.

    

"Den nye LESS-mursten har ligesom sin forgænger alle egenskaber fra den massive sten; der er ikke gået på kompromis med hverken kvalitet eller holdbarhed. Til gengæld har vi formået at reducere materialeforbruget med 15 procent og ved samtidig at brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90 procent sammenlignet med en traditionel mursten produceret med naturgas."

Andreas Christensen
Ansvarlig for produktionen på Vesterled Teglværk og Regional Operation Director

    

Vesterled Teglværk satser 100 procent på CO2-besparende mursten

På vores største teglværk Vesterled i Sønderborg producerer vi i dag både de traditionelle, massive mursten og den CO2-reducerende murstensserie LESS. Fordelingen har været sådan, siden vi for tre år siden lancerede den første udgave af den klimavenlige mursten.

Fra den 1. maj i år overgår Vesterled imidlertid til udelukkende at producere LESS.

- Vi har i over 20 år arbejdet målrettet med energieffektivisering og med at nedbringe CO2-udledningen. Med en fokuseret indsats og gennem teknologisk innovation, procesoptimering og store investeringer er vi nået langt, og nu går vi altså hele vejen ved at omlægge al produktion til LESS, fortæller Andreas Christensen.

Han uddyber:

- Det kan forekomme offensivt, at vores største produktionsenhed og halvdelen af vores danske produktion omstilles til LESS. Men vi gør det for at signalere, at vi vil den grønne omstilling og vise, at vi tør gå forrest. Som landets største teglvirksomhed påhviler der os et ansvar for at gøre alt, hvad vi kan, for at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet på en hensigtsfuld om end ambitiøs måde.

    

    

Ny LESS mursten reducerer 70-90 procent CO2 i produktionen

I 2020 introducerede vi murstenen LESS - den mere CO2-venlige pendant til den traditionelle blødstrøgne mursten.

Siden da har vi arbejdet målrettet på at videreudvikle og optimere vores LESS mursten, og nu er vi klar til at præsentere byggeriets aktører for en optimeret udgave.

- Den nye LESS-mursten har ligesom sin forgænger alle egenskaber fra den massive sten; der er ikke gået på kompromis med hverken kvalitet eller holdbarhed. Til gengæld har vi formået at reducere materialeforbruget med 15 procent og ved samtidig at brænde med certifieceret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90 procent sammenlignet med en traditionel mursten produceret med naturgas. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en. For den fulde besparelse for hele produktets livscyklus brug vores produktspecifikke EPD’er for LESS., fortæller Andreas Christensen.

Den optimerede LESS-mursten lanceres i april 2023 og vil erstatte den første version med de tre huller.

Andreas Christensen understreger behovet for, at alle aktører bidrager til at reducere CO2-udledningen, men han påpeger samtidig, at byggeriet ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken.

- Vi tror på, at meget kan hentes ved almindelig procesoptimering og større fokus på at bygge med langtidsholdbare løsninger, der hverken kræver stor vedligeholdelse eller udskiftning. Derfor omlægger vi produktionen og gør LESS – et eksisterende produkt, endnu mere relevant for fremtidens byggeri.

Det er vores mål at være klimaneutrale senest i 2050. Ud over kommende initiativer, som skal bidrage til at nå målet, tester vi blandt andet elovne og kigger på CO2-fangst - såkaldt Carbon Capture teknologi.


 

LESS produktion - Vesterled marts 2023


 

LESS. En mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%.

Sådan har vi skabt fremtidens CO2-besparende mursten.

Bæredygtighed i Egernsund Wienerberger

Vi har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed med klare målsætninger for vores klimaaftryk.

Brug for input til valg af teglprodukter?

Så er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere, der står klar med rådgivning og inspiration.

    


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker