Ny undersøgelse: CO2-besparende LESS-mursten giver frihed tidligt i byggeprocessen

LESS kampagnebilleder

 

De første klimakrav i byggeriet er en realitet, og de bliver gradvist strammet frem mod 2029. Et skridt på vejen til at nedbringe CO2-udledningen af en bygning er vores LESS-mursten, der har et af markedets laveste CO2-aftryk. 

Vi har fået foretaget en ny undersøgelse af Arkitema-COWI, som viser, at murstenen LESS kan medføre en tre procents CO2-besparelse på hele byggeriet for et standard fireetagers boligbyggeri – og så kan murstenen give frihed og fjerne usikkerhed tidligt i byggeprocessen.

 

 

   

 

Fra i år må nybyggerier større end 1.000 kvadratmeter maksimalt udlede 12 kg CO2 pr. kvadratmeter om året, og frem mod 2029 bliver grænseværdien sænket yderligere. Det stiller store krav til alle, der er involveret i en byggeproces – fra producent til totalentreprenør. 

Ifølge LCA-beregninger og en omfattende undersøgelse foretaget af Arkitema-COWI giver vores CO2-besparende LESS-mursten en klimabesparelse på tre procent på det samlede byggeri sammenlignet med en almindelig mursten med generiske produktdata, hvis man bygger en standard etagebolig på fire etager. Den samlede miljøpåvirkning fra ydervæggen falder fra at udgøre elleve til at udgøre ni procent af den samlede miljøbelastning ved opførelse af et fireetagers boligbyggeri, når der benyttes en LESS-mursten. 

- Vi har med undersøgelsen fået data, der viser, at vores LESS-mursten giver en reel besparelse på 26 procent på facaden alene og på tre procent på det totale etagebyggeri. Tre procent lyder måske ikke umiddelbart af meget, men en prioritering af LESS kan gøre en stor forskel. Vælger man murstenen til facaden på et fireetagers byggeri, så kan det være afgørende for, om ens udledning ligger på 11.8 kg CO2 pr år, eller om den overstiger grænsen på 12, fortæller Lene Vissing, Quality Manager hos Egernsund Wienerberger.

Produktspecifik dokumentation giver et mere retvisende billede

Undersøgelsen af vores LESS-mursten benytter sig af LCA-beregninger med produktspecifikke data. Det efterlader et mere retvisende billede af byggeriets miljøpåvirkning, end hvis man benytter sig af generiske data. 

- Uden at gå på kompromis med tekniske egenskaber, holdbarhed og kvalitet kan et miljøvenligt murstensvalg give frihed tidligt i byggeprocessen og fjerne usikkerhed senere hen, netop fordi der anvendes produktspecifikke data. Det er en fordel nu – men det er især en fordel for fremtidens byggeri, når kg CO2 pr. kvadratmeter mindskes yderligere, forklarer Henrik Poulin, senior bæredygtighedskonsulent hos Arkitema. 

Han fortæller også, at vi i Danmark er en anelse længere fremme sammenlignet med resten af Europa. 

- Anvendelsen af produktspecifikke data i undersøgelsen giver det bedste overblik over miljøpåvirkningen – og der er en gevinst at hente. De generiske data kommer fra en tysk database, og når vi benytter os af produktspecifikke data, så giver det et mere retvisende billede af miljøpåvirkningen.  

Som materialeproducent og leverandør er det en klar strategi for os at bidrage til at nedbringe CO2 i byggeriet: 

- Vi har en klar strategi for, hvordan vi kan og skal sætte et mere positivt aftryk på byggeriet med vores produkter. Derfor er det også vigtigt, at man som bygherre og arkitekt er klar over, at der findes en mursten på markedet, der lever op til de nye klimakrav og har en dokumenteret effekt, fortæller Lene Vissing.

   

En sten der er foran sin tid

Når det kommer til fremtidens bæredygtige byggeri, bliver især ressourceforbrug en afgørende faktor ifølge Henrik Poulin. Han ser LESS-murstenen som et produkt, der er foran sin tid. 

- Noget af det, som vi i fremtiden kommer til at tale meget mere om i forhold til bæredygtigt byggeri, er ressourceforbrug. I det her tilfælde er Egernsund Wienerberger et skridt foran med deres dematerialiserede mursten. Her har virksomheden lavet en ressourcebesparelse uden at gå på kompromis med det velkendte byggemateriales kvalitet og holdbarhed, afslutter Arkitemas bæredygtighedskonsulent.


 


 

Faktaboks

Arkitema-COWI har sammenlignet generiske data på en rød massiv mursten med produktspecifikke data på en rød LESS-mursten i forhold til LCA-beregninger på fire forskellige bygningstyper for at se, hvor stor forskel der er på CO2-besparelsen.

GWP-besparelserne på de fire bygningstyper fremgår af tabellen herunder:

Bygning

Parcelhus

Rækkehus

Etagebolig

Kontor

Etager

1

2

4

18

Facadeareal/etageareal

84 %

72 %

41 %

30 %

GWP besparelse, ydervæg

40 %

34 %

26 %

17 %

GWP besparelse, total

7,8 %

5,3 %

3,0 %

1,8 %

   


 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Vil du have inspiration direkte i indbakken?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på vores produkter, referencer og meget andet.

 


 


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker