Nye klimakrav på trapperne: ”Bygninger skal holde i generationer”

Mursten: EW0450 Jern - EW0449 Kul - EW0447 Flint | Bellakvarteret, Danmark

 

Når de nye CO2-krav indfases i 2023, er det ikke nok at vælge materialer med lavt klimaaftryk. Byggebranchens næste skridt bør være at tænke ud over betragtningsperioden på 50 år og prioritere bygninger, der med langtidsholdbare materialer er designet til at holde i generationer.

 

Med de nye klimakrav, der indføres for nybyggerier fra 2023, må nye byggerier større end 1.000 kvadratmeter maksimalt udlede 12 kg CO2 per kvadratmeter om året opgjort over en betragtningsperiode på 50 år.

De nye klimakrav er et både godt og nødvendigt skridt, idet byggeriet står for en stor andel af klimapåvirkningen i Danmark. Det skriver den grønne tænketank CONCITO i en artikel i samarbejde med Rådet for Grøn Omstilling som led i projektet Bygninger og Grøn Omstilling. Her lyder det, at CO2-krav er vigtigt i reguleringen af byggeriet, men at bæredygtigt byggeri også handler om at bygge sunde, energieffektive, holdbare og æstetiske bygninger af en høj kvalitet – da de mest bæredygtige bygninger er dem, som kan bruges længe og ikke skal rives ned.

- Det robuste, langtidsholdbare og æstetiske er for mig vigtige emner i den bæredygtige dagsorden. Vi skal nedsætte CO2-forbruget nu, men vi skal samtidig bevare blikket for de holistiske løsninger. Hvis vi bygger rigtigt, er tegl et materiale, som generationer kan genanvende, og et af de få materialer som kun bliver smukkere med tiden, fortæller Emilie Fenhann, skitseringsleder og arkitekt MAA hos Mangor & Nagel – en del af AART.

LESS kampagnebilleder

Byggeri i et langsigtet perspektiv

Hos Egernsund Wienerberger bakker vi op om nødvendigheden af at bygge mere langtidsholdbart. Henrik Dietrichsen, vores Regional Managing Director Nordics, mener, at branchen med god grund kan hæve blikket og have et mere langsigtet perspektiv for øje:

- Byggebranchens næste skridt bør være at tænke ud over betragtningsperioden på de 50 år og prioritere bygninger, der er designet til at holde i generationer. Derfor er det ikke nok at vælge byggematerialer med lavt klimaaftryk. Det kræver også, at der lægges omtanke i at udvælge materialer, der holder meget lang tid. Og som teglproducenter vil vi gerne bidrage til begge områder og dermed være med til at præge branchen i en mere bæredygtig retning.

Selvom motivationen er langtidsholdbare bygninger, kan behovet for nedrivning opstå. I de tilfælde er der behov for større fokus på genanvendelse af materialer:

- Fordelene ved tegl er, at det er et naturmateriale, som både kan genanvendes og genbruges. Og vi har gang i flere tiltag på området, hvor mursten blandt andet kan indgå i produktionen af nye tegl, og vi dermed får et lukket kredsløb, tilføjer Henrik Dietrichsen.

     


 

Employee Egernsund Wienerberger


"Byggebranchens næste skridt bør være at tænke ud over betragtningsperioden på de 50 år og prioritere bygninger, der er designet til at holde i generationer. Derfor er det ikke nok at vælge byggematerialer med lavt klimaaftryk. Det kræver også, at der lægges omtanke i at udvælge materialer, der holder meget lang tid. Og som teglproducenter vil vi gerne bidrage til begge områder og dermed være med til at præge branchen i en mere bæredygtig retning."

Henrik Dietrichsen
Regional Managing Director Nordics

     

     

Produktspecifikke data er vejen frem

De nye klimakrav har senest også fået Green Building Council Denmark, der bl.a. står for DGNB-certificeringer i Danmark, til at stramme kravene til certificering yderligere. Det vil ifølge Søren Jensen Rådgivende Ingeniører skabe en efterspørgsel på de specifikke produkter, hvor producenterne har gjort en indsats for at nedbringe miljøpåvirkningen i produktionsfasen. 

- Som teglproducent har vi et stort ansvar, og som leverandør til byggeriet har vi mange muligheder for at sætte et positivt aftryk på byggeriet. Ikke bare rent arkitektonisk, men også klimamæssigt. Udover at tilbyde CO2-besparende mursten, der reducerer CO2-aftrykket markant, stiller vi også produktspecifikke data til rådighed – alt sammen for at gøre det nemmere for bygherrer og arkitekter at leve op til de nye krav. Det gælder også, når projekterne skal certificeres, siger Henrik Dietrichsen og fremhæver vores serie af mursten kaldet LESS. Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi  CO2-udledningen i produktionen med 70-90% sammenlignet med en almindelig mursten brændt på naturgas..


 

Produktspecifikke EPD'er

(Environmental Product Declaration)

Den frivillige miljøvaredeklaration – populært kaldet EPD (Environmental Product Declaration) – bygger på livscyklusvurderingen af de enkelte produkter og giver dig point ved bygningscertificeringer som blandt andet DGNB, LEED og BREEAM.

Vores produktspecifikke EPD’er er tredjepartsverificeret via EPD Danmark.

Mockup - EPD


 


 

LESS. En mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%.

Sådan har vi skabt fremtidens CO2-besparende mursten.
 

Ønsker du inspiration i din indbakke?

Modtag vores nyhedsbrev og bliv inspireret af vores referencer og produkter.

      


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker