Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk


 

Læggevejledning til belægningsklinker

Før man begynder lægning af belægningsklinker, er der visse forarbejder, der må gøres, for at sikre et godt resultat.

1 - Afsætning

Afsætningen af linier og højdemål skal være nøjagtig. Højdepælene placeres sådan, at de ikke er i vejen for de forskellige arbejdsmanøvrer. Højdepælene slås i jorden, så overkanten angiver belægningens færdige højde eller afretningslagets overside. Belægningen skal lægges med fald, så vand ledes væk fra overfladen.

2 - Jordarbejde

Udgravning skal i dybde afpasses til bundlag, læggesand og belægning. Bund og sider skal bære og støtte bundlaget og lede vand bort. Bunden og udgravningen skal være jævn og komprimeres med tromle eller støder og af hensyn til vandafledning have fald ud til siderne.

Dræning og bortledning af vandet er især vigtig de steder, hvor udgravningen danner et bassin, og hvor jorden er lerholdig.

3 - Bundlag og afretningssand

Passaqua clay pavers on sustainable compound site in Waregem

Belægningen skal hvile på et solidt bundlag, som kan være stabilt grus eller bundsikringsgrus, der komprimeres eller vibreres med vibrator. Bundlaget er altså både fundament og drænlag.

Ved belægning af indkørsel anbefales det at lægge:

  • 3 cm afretningsgrus
  • 10-12 cm stabilt grus
  • 15 cm bundsikringsgrus ved jord med normal bæreevne

Ved belægning af stier og terrasser anbefales det at lægge:

  • 3 cm afretningsgrus
  • 10-12 cm stabilt grus

4 - Lægning af belægningsklinker

Man kan med fordel anvende afretningsskinner og afretterbræt. Skinnerne lægges ud i hver side i højde med stenenes underside: man må regne med en vis overhøjde for sætning!

Afretterbrættet trækkes på kant, hvorved man opnår en helt plan sandflade, hvor stenene lægges på.

Klinkerne skal lægges med en fuge på 3-5 mm

- det er vigtigt, da klinker lagt kant mod kant medfører kantskader. Fugen har den fordel, at den absorberer vertikale belastninger, der tilføres belægningsfladen.

Fugematerialet skal være vasket grus i kornstrørrelse 0-4 mm. som fejes ned mellem stenene. Belægningen komprimeres ved brug af en pladevibrator med Vulcolanmåtte.

Vælges ukrudtshæmmende fugesand er det meget vigtigt at følge instruktionen fra leverandøren, da tegl typisk ikke kan tåle den høje ph-værdi, mange af disse produkter har.

Ved lægning af klinker anbefales det at blande klinker fra de forskellige paller for at opnå et ensartet farvespil.

5 - Behandling af overfladen på belægningsklinker

Vi anbefaler at feje overfladen med grus eller granulat i stedet for med salt.

Generelt anbefaler vi ikke at bruge produkter, der indeholder Urea, hvilket kan forårsage saltudtrækninger / hvidt støv i overfladen. Dette kan ligeledes være gældende med ukrudtshæmmende fugesand. Kontakt producenten for oplysninger om anvendelse.

     


 

Project Toeyen Torg in Norway

Belægningstegl fra Egernsund Wienerberger

Vores belægningstegl findes i et standardsortiment med de mest populære klinker. Derudover har vi adgang til et stort bagkatalog af flotte belægningsklinker hos vores hollandske og tyske fabrikker.

 

__________

 

Belægningstegl til nybyggeri?

Har du brug for sparring om belægningstegl, som er udviklet specielt til nybyggeri og andre projekter med særlige krav til farvespil og æstetik?

Kontakt vores salgsafdeling

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker