TB-render

Tekniske data

TB-renden anvendes til indmuring over vindues- og døråbninger i stedet for traditionelt papindlæg og bortleder slagregn, der trænger ind gennem facademuren. 

TB-rendens mange fordele:

 • Øget styrke på teglbjælken
 • Lettere håndtering ved montage
 • Større sikkerhed for bortledning af indtrængende regnvand
 • Levering sammen med tegloverliggere
 • Standardlængder

TB-renden lagerføres på samtlige teglværker til følgende tegloverliggere:

 • TB-rende til 4 stens overligger
 • TB-rende til 5 stens overligger
 • TB-rende til 6 stens overligger
 • TB-rende til 7 stens overligger
 • TB-rende til 8 stens overligger
 • TB-rende til 9 stens overligger
 • TB-rende til 10 stens overligger
 • TB-rende til 12 stens overligger
 • TB-rende til 14 stens overligger
 • TB-rende til 16 stens overligger

Funktion

TB-renden erstatter papindlæg over vinduer og døre m.v.

TB-renden leder indtrængende vand ud til begge sider, hvor det løber ned ad facademurens bagside eller, hvor dette ikke er muligt, ud gennem facademuren ved hjælp af endeluk.

Styrkeforhold

Ved beregning af teglbjælker med TB-rende bør der regnes med en reduktion på 10% af bjælkebredden. Til gengæld kan bjælkehøjden regnes lige med murhøjden, idet der ikke er noget skillelag i form af papindlæg. Dette vil normalt medføre en større bæreevne for teglbjælken.

Materiale

TB-renden og endeluk udføres i PVC med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renden er sort. Endelukkene er hvide.

Opbevaring

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys. Lim bør opbevares ved stuetemperatur (ca. 20° C).

Fugtspærre

Download vejledning om fugtspærre her.

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker