Terraced houses and apartment buildings in Skovkvarteret, Oerestad, Facing Bricks W 445 Hvede, W 170 Mink, W 449 Kul, W 453 Grafit and W 450 Jern

Rengøring af nyt murværk

Vi anbefaler, at du ikke afsyrer dit murværk.

Erfaringen viser, at afsyring af murværk ofte er årsag til skader på mursten og fuger. Derfor bør bygherren i projekteringsfasen orienteres om, hvorledes murværket skal rengøres, så man opnår det bedst mulige resultat uden anvendelse af syre.

Bemærk at murværk uden afsyring vil stå med små mængder mørtel på murstenene efter rengøring.

  • Efter fugen er trykket/afrettet og mørtlen er tilpas overfladetør, afrenses murstenenes over flade med en hård skuresvamp.
           I processen skal man passe på ikke at trække mørtelslør ud på murstenenes overflade. 
          Skuresvampen skal være ren og tør. Der findes forskellige skuresvampe til murværk i handlen.
  • Udførelsen skal altid tilpasses det aktuelle vejrlig og murematerialernes egenskaber.
  • Indvendigt murværk må aldrig afsyres med saltsyre. Dette skyldes, at syredampe kan fremkalde hvidlige belægninger på bl.a. vinduesglas og metalgenstande.
          Endvidere kan dampene fremkalde alvorlige korrosionsskader på metalgenstande og elektronik

 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker