Blueprints at conference table


 

Ydeevnedeklarationer (DoP'er)

Her finder du ydeevnedeklarationer (DoP'er) på Egernsund wienerbergers egenproducerede teglprodukter og på teglprodukter som sælges gennem Egernsund wienerberger men ikke er produceret på vores egne teglværker.

   

   

   

DoP med DoP-nummer fra emballage

Du finder den ønskede Ydeevnedeklaration gennem 3 lette step:
1 - Find DoP-nummeret på emballagen - det fremgår af den påklistrede etiket på forpakningen/pallen. Nummeret kan for eksempel se således ud: 22121029-A3W2212.
2 - tast nummeret ind i søgefeltet nedenfor og klik på "Find DoP på produktet".
3 - DoP'en for det ønskede produkt fremkommer som en PDF-fil, du kan printe eller gemme.

Vi gemmer alle Ydeevnedeklarationer på vores teglprodukter i minimum 10 år - du skal blot bruge DoP-nummeret for at finde dem frem i vores søgeværktøj ovenfor.
 

   

   

DoP'er på ikke-egenproducerede produkter

Nedenfor finder du DoP'er på vores overliggere og teglbjælker samt teglprodukter, som sælges gennem Egernsund Wienerberger men ikke er produceret på vores egne teglværker:

Alle Mursten Tegloverliggere & -bjælker
0Resultater

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker