Energiledelse har nedbragt energiforbruget betydeligt

Sustainability, baeredygtighed

 

Standarden i energiledelse har hjulpet os med at nedbringe vores energiforbrug og er blevet en stor del af vores DNA. CO2-regnskabet hos Egernsund Wienerberger er derfor lige så vigtigt for os som det finansielle regnskab. 

Vi har hele tiden luppen fremme for at optimere vores energiforbrug.

Hos Egernsund Wienerberger har vi siden 1843 produceret tegl, som bruges til mursten. Da produktionen af tegl er energikrævende, har vi altid arbejdet aktivt for at nedbringe energiforbruget på vores fabrikker i de nordiske lande.

- En stor del af vores omkostninger går til indkøb af energi. Derfor betyder det meget for vores økonomi og dermed vores konkurrenceevne, at vi nedbringer energiforbruget. Når vi bruger mindre energi, er det også til gavn for klimaet og de kommende generationer, siger Andreas Christensen, der er Managing Director Operations, i Egernsund Wienerberger.

Et vigtigt værktøj i dette arbejde er standarden i energiledelse, ISO 50001. Vi har på baggrund af denne udregnet en række ugentlige energinøgletal, som vi arbejder efter.

- Standarden giver os et målrettet redskab til at arbejde struktureret med processerne. Den giver os et konstant fokus på at nedbringe vores energiforbrug, og det er blevet en del af vores DNA. Alle tænker på at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen, siger Andreas Christensen og understreger, at det er vigtigt at få medarbejderne med ombord.

- På vores fabrik på Fyn har vi fået energiniveauet ned med 25 procent, fordi medarbejderne blev ved med at arbejde målrettet med at nedbringe forbruget, fortæller han.

 

Energiledelse minimerer og reducerer forbruget

Ifølge Dansk Standard gavner energiledelse både klimaet og økonomien – og ved at anvende energiledelse viser den enkelte virksomhed også kunderne, at man gør en dokumenteret indsats for at mindske miljøaftrykket.

- Energiledelse er for alle, for alle virksomheder opnår en gevinst ved at nedbringe deres energiforbrug. Standarden er et rammeværktøj, som skaber et overblik over energiforbruget, og derved har man et solidt grundlag for at minimere og reducere forbruget, siger Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard.

Når en virksomhed indfører ISO 50001, der er standarden i energiledelse, er første skridt at få kortlagt energiforbruget. Det kan for eksempel være maskiner, der er utidssvarende og derfor kræver for meget strøm, eller at der er et stort tomgangsforbrug af energi.

- Det er en øjenåbner, og mange bliver overraskede over, at de bruger energi på noget, som de ikke var klar over. Når der er styr på, hvor man bruger den daglige energi i virksomheden, kan man gøre noget ved det, forklarer Anne Holm Sjøberg. 

 

Energimål er led i målsætning om CO2-neutral produktion i 2050

Hos Egernsund Wienerberger begyndte vi at kortlægge energiforbruget på vores syv fabrikker og satte os herefter en række energimål.

- Det viste sig faktisk, at to af vores fabrikker CO2-mæssigt ikke stod til at redde, og derfor besluttede vi os for at lukke dem. Vi er gået fra syv til fem produktionssteder, som vi så har udvidet, og bare den øvelse har samlet set reduceret vores CO2-udledning med 10 procent her i Norden, fortæller Andreas Christensen.

Målet er, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 30 procent fra 2020 til 2024 og være CO2-neutral i 2050.

- Hvis vi fortsætter med at arbejde efter standarden og hele tiden har fokus på at forbruge mindre energi, er jeg overbevist om, at vi når vores mål, siger Andreas Christensen.

Flere kunder efterspørger klimavenlige mursten

Vores kunder begynder i stigende grad at efterspørge bæredygtige og klimavenlige produkter.

- Hvis vi ikke har klimavenlige varer på hylderne, har vi ingen kunder og dermed ingen fremtid. Med en certificering kan vi dokumentere vores indsats, så derfor er vores CO2-regnskab lige så vigtigt for os som det finansielle regnskab. Vi har hele tiden luppen fremme for at finde steder, hvor vi kan optimere vores energiforbrug, siger Andreas Christiansen.

Hos Dansk Standard vurderer afdelingschef Anne Holm Sjøberg, at virksomheder typisk opnår energibesparelser på 10-15 procent det første år efter indførelsen af standarden.

- Når man indfører energiledelse, skal man løbende holde øje med sine nøgletal og optimere sit energiforbrug. Energiledelse er ikke et quickfix, men en varig livsstilsændring, siger Anne Holm Sjøberg. 

 

 

_______


Gratis: 3-i-1 til arkitekten om mursten

En bog om mursten med inspiration, kollektion og skitsedel i én og samme bog.

Hent den gratis her.

Sidste nyt om bæredygtighed

0Resultater

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker