Hvordan kan vi mindske byggebranchens klimaaftryk?

LESS produktion - Vesterled marts 2023

 

Et stort spørgsmål, som vores administrerende direktør, Henrik Dietrichsen, forsøgte at besvare, da vi satte ham i stævne for at sætte fokus på vores klimamål, og hvordan vi ser på udfordringen med at nedbringe CO2.

 

Byggebranchen har i stigende grad øget sit fokus på bæredygtige produkter med et lavt CO2-aftryk. Hos Egernsund Wienerberger ønsker vi at tage ansvar og bidrage til at mindske byggebranchens klimaaftryk. I løbet af de næste fire år har vi et mål om at skære 30 procent af vores CO2.

- For at kunne indfri vores målsætning om en CO2-neutral produktion i 2050 er det afgørende, at vi arbejder strategisk med at nedbringe CO2. Det gælder både på den korte bane i forhold til at optimere vores produktionsprocesser og på den lange bane med at udvikle nye teknologier - primært med henblik på øget elektrificering og øget brug af mere klimavenlige brændsler. Det skal sikre, at tegl også er den foretrukne klimaskærm i fremtiden, siger Henrik Dietrichsen, administrerende direktør i Egernsund Wienerberger.

LESS mursten reducerer CO2

I en rapport fra World Green Building Council, som Rambøll er medforfatter på, fremgår det, at byggematerialer står for 11 procent af verdens CO2-udledning.

Hvis vi skal opnå en yderligere CO2-reduktion i byggebranchen, bliver vi, ifølge rapporten, nødt til at arbejde målrettet med, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen fra byggematerialer.

Et af de nye tiltag, vi har gjort i Egernsund Wienerberger for at nedbringe vores CO2, er udviklingen af vores CO2-besparende serie af mursten kaldet LESS. 

- Vi har haft fokus på dematerialisering. Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90% sammenlignet med en traditionel mursten produceret med naturgas, forklarer Henrik Dietrichsen.

De miljømæssige fordele opnås uden at ændre det mindste på murstenens æstetik og udseende. LESS har nemlig samme udtryk og mål som de traditionelle blødstrøgne mursten, men den helt store forskel er, at LESS-murstenen har mindre ler, mindre vægt og mindre CO2.

 



Employee Egermsund

 

 

 

 

" Vi har haft fokus på dematerialisering. Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%."

Henrik Dietrichsen
Adm. direktør, Egernsund Wienerberger

   


 

Tegl består af naturlige råmaterialer som ler, sand og vand og er skabt til at holde i hundreder af år. Der er dog stadig brug for, at vi finder løsninger, som kan hjælpe os med at opnå en mere grøn omstilling. Det forklarer Henrik Dietrichsen:

- Vi har en ’zero waste’-produktion, så alt spild kan genanvendes direkte i produktionen. Vi har stort fokus på energiledelse og har blandt andet nedbragt andelen af spildevand med ca. 70 procent ved at genbruge procesvandet i produktionen. Vi har også investeret i et ventilationsanlæg, så den varme luft fra ovnen genbruges til at tørre murstenene.

Konsolidering af teglværker til gavn for klimaet

Et af de andre tiltag vi har gjort for at nå en mere grøn omstilling er, at vi har samlet vores produktion på større værker og gjort fabrikkerne mere energieffektive. Den øvelse har reduceret vores CO2-forbrug med 10 procent.

- Vi investerer massivt i at opjustere vores fabrikker, så vi i fremtiden kan producere større mængder af vores CO2-besparende mursten LESS med biogas og udnytte nye produktionsteknikker til gavn for klimaet, slutter Henrik Dietrichsen.




 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

   


 

Sidste nyt om bæredygtighed

0Resultater


 

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om grønne produkter, bæredygtige projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker