Vi tager syvmileskridt på vejen mod CO2-neutral produktion

Mursten - ovnen på Vesterled Teglværk

Egernsund Wienerberger har netop indgået aftale med Nature Energy om, at 50% af energien til den danske teglproduktion fra 2022 skal komme fra biogas, der er en fossilfri og CO2-neutral energikilde. Aftalen omfatter knap 5% af energiselskabets samlede biogasproduktion og føjer sig til en lang række initiativer, som vi har igangsat for at kunne nå målet om at reducere CO2 med 80% i 2030.

 

Allerede fra næste år vil vi som Europas største teglproducent reducere CO2-aftrykket fra vores danske teglværker med hele 35%. Egernsund Wienerberger har nemlig indgået en 5-årig aftale med Danmarks største biogasproducent Nature Energy om, at biogas fra 2022 skal udgøre halvdelen af den energi, vi bruger i teglproduktionen.

- Vi ønsker at tage ansvar for den grønne omstilling, og med den nye aftale tager vi et kæmpe skridt fremad mod vores mål om CO2-neutral produktion i 2050. Aftalen betyder, at man fremover vil kunne bygge miljørigtigt med tegl. Mursten, der er arkitekternes foretrukne byggemateriale til facader, bliver nu også et af de grønneste produkter på markedet, udtaler Henrik Dietrichsen, der er Regional Managing Director Nordics i Egernsund Wienerberger.

- Nature Energy er utrolig stolte over, at vores biogas er med til at gøre den danske teglproduktion meget mere klimavenlig. Dette partnerskab viser, hvordan biogas kan gøre en vigtig forskel for industrien og de danske produktionsvirksomheder, som vil have klimavenlig energi fremfor olie og kul, men som ikke kan bruge grøn strøm, siger adm. direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

Cirkulær grøn økonomi med fossilfri og CO2-neutral energi

Den biogas, der fremover skal drive produktionen på vores teglværker, fremstilles blandt andet på biogasanlægget Nature Energy Glansager i Sønderborg. Her anvender Nature Energy biologisk affald fra fødevareindustrien og andre industrier samt restprodukter fra landbruget til at producere CO2-neutral biogas, som efterfølgende sendes ud på gasnettet.

- Vi tager samfundets biologiske affald ind og omdanner det til klimavenlig biogas, der kan lagres på gasnettet. Når det biologiske affald er afgasset, sendes det retur til markerne som grøn gødning. Det er cirkulær økonomi, når det er bedst. Vi gør det hele i storskala, så vi kan sikre så stor en biogasproduktion som mulig, siger Ole Hvelplund.

Samtidig udgør det fintmaskede gasnet i Danmark en kæmpe fordel for virksomheder, der ønsker at omstille produktionen med fokus på CO2-reduktion, understreger Henrik Dietrichsen:

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder, at vi i modsætning til stort set alle andre lande ikke behøver at etablere egne biogasanlæg ude på virksomhederne. Vi kan derfor gå i gang med det samme, og vi har valgt at starte markant ud med at erstatte 50% af naturgasforbruget med biogas. Og det til trods for at efterspørgslen på grønne mursten først nu så småt er begyndt at vise sig, og dermed endnu ikke helt matcher de væsentlige meromkostninger ved biogas.


 


 

Sustainability, baeredygtighed

FAKTA: Vores grønne initiativer

Dematerialisering: Vi fortsætter i vores produktudvikling med at reducere materialeforbruget i fremstillingen af nye mursten. Med LESS er det lykkedes at reducere med 10%, og vi laver lige nu forsøg med nye tegltyper med 15% mindre materiale.

Upcycling: Vores produkter er både 100% genbrugelige i nedknust tilstand og 100% genanvendelige som gamle mursten i nye byggerier. Men vi arbejder også på upcycling, hvor vi lige nu sammen med Teknologisk Institut og RGS Nordic laver forsøg med nedknusning af hele murstensvægge til genanvendelse i nye tegltyper. På den måde er vi med til at reducere behovet for jomfruelige materialer og tager endnu et skridt i retning af at lukke materialekredsløbet.

Energioptimering: Vores produktionsanlæg bliver løbende energioptimeret, så vi gennemsnitligt forbedrer energiforbruget med 10% om året - blandt andet ved at sikre genvinding af overskudsvarme.

Biodiversitet: Hver gang vi etablerer udvinding af naturressourcer, forpligter vi os til at tilbagelevere området i mindst lige så god tilstand, som vi modtog det i. Konkret samarbejder vi med regionerne om enten re- eller nyetablering af naturområder, og hver gang vi starter udvinding af nye ressourcer, er der altid først aftalt en biodiversitetsplan for re- eller nyetablering af natur i området.
 


 

Flere initiativer skal sikre CO2-neutral produktion

Allerede i dag fremstiller Egernsund Wienerberger mursten med markant lavere CO2-aftryk end traditionelle mursten, idet vi for et år siden lancerede LESS: En mursten med 10% mindre materiale, men med præcis de samme byggetekniske egenskaber som almindelig tegl.

Alle LESS-mursten produceres i dag med biogas, der er med til at sænke CO2-udledningen fra produktionen med 60-80%. Vi har desuden fået udarbejdet en EPD (miljøvaredeklaration) på LESS.

- Vi satser bredt på en lang række initiativer inden for både produktudvikling, indkøb, energiforbrug, optimering af produktionen og logistik for at sikre en ambitiøs grøn omstilling på tværs af koncernen. I Danmark er biogas et fokusområde, i Belgien laver vi forsøg med el-ovne, og i Østrig satser vi på varmepumpesystemer. Vi har taget et meget stort skridt med aftalen om 50% biogas allerede fra næste år, men vi stopper ikke, før vi er helt i mål, afslutter Henrik Dietrichsen.

LESS teaser

LESS - mursten med bæredygtige fordele

Læs mere om vores miljøvenlige LESS-serie og download vores brochure.


 

News

0Resultater


 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om grønne produkter, bæredygtige projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker