Vi tager syvmileskridt på vejen mod CO2-neutral produktion

Mursten - ovnen på Vesterled Teglværk

Egernsund Wienerberger har indgået aftale med Nature Energy om, at 65% af energien til den danske teglproduktion fra 2022 skal komme fra biogas, der er en fossilfri og CO2-neutral energikilde. Aftalen omfatter knap 5% af energiselskabets samlede biogasproduktion og føjer sig til en lang række initiativer, som vi har igangsat for at kunne nå målet om at reducere CO2 med 80% i 2030.

 

Aftalen om biogas betyder, at vi allerede fra 2022 reducerer CO2-aftrykket fra vores danske teglværker med hele 35%. Egernsund Wienerberger har nemlig indgået en 5-årig aftale med Danmarks største biogasproducent Nature Energy om, at certificeret biogas fra 2022 skal udgøre mere end halvdelen af den energi, vi bruger i teglproduktionen.

    

- Vi ønsker at tage ansvar for den grønne omstilling, og med den nye aftale tager vi et kæmpe skridt fremad mod vores mål om CO2-neutral produktion i 2050. Aftalen betyder, at man fremover vil kunne bygge miljørigtigt med tegl. Mursten, der er arkitekternes foretrukne byggemateriale til facader, bliver nu også et af de grønneste produkter på markedet, udtaler Henrik Dietrichsen, der er Regional Managing Director Nordics i Egernsund Wienerberger.

- Nature Energy er utrolig stolte over, at vores biogas er med til at gøre den danske teglproduktion meget mere klimavenlig. Dette partnerskab viser, hvordan biogas kan gøre en vigtig forskel for industrien og de danske produktionsvirksomheder, som vil have klimavenlig energi fremfor olie og kul, men som ikke kan bruge grøn strøm, siger adm. direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

Cirkulær grøn økonomi med fossilfri og CO2-neutral energi

Den biogas, der fremover skal drive produktionen på vores teglværker, fremstilles blandt andet på biogasanlægget Nature Energy Glansager i Sønderborg. Her anvender Nature Energy biologisk affald fra fødevareindustrien og andre industrier samt restprodukter fra landbruget til at producere CO2-neutral biogas, som efterfølgende sendes ud på gasnettet.

- Vi tager samfundets biologiske affald ind og omdanner det til klimavenlig biogas, der kan lagres på gasnettet. Når det biologiske affald er afgasset, sendes det retur til markerne som grøn gødning. Det er cirkulær økonomi, når det er bedst. Vi gør det hele i storskala, så vi kan sikre så stor en biogasproduktion som mulig, siger Ole Hvelplund.

Samtidig udgør det fintmaskede gasnet i Danmark en kæmpe fordel for virksomheder, der ønsker at omstille produktionen med fokus på CO2-reduktion, understreger Henrik Dietrichsen:

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder, at vi i modsætning til stort set alle andre lande ikke behøver at etablere egne biogasanlæg ude på virksomhederne. Vi kan derfor gå i gang med det samme, og vi har valgt at starte markant ud med at erstatte 65% af naturgasforbruget med biogas. Og det til trods for at efterspørgslen på grønne mursten først nu så småt er begyndt at vise sig, og dermed endnu ikke helt matcher de væsentlige meromkostninger ved biogas.


 


 

Sustainability, baeredygtighed

FAKTA: Vores grønne initiativer

Dematerialisering: Vi fortsætter i vores produktudvikling med at reducere materialeforbruget i fremstillingen af nye mursten. Med vores CO2-reducerende serie af mursten kaldet LESS er det lykkedes at reducere med 15%.

Upcycling: Vores produkter er både 100% genbrugelige i nedknust tilstand og 100% genanvendelige som gamle mursten i nye byggerier. Men vi arbejder også på upcycling, hvor vi lige nu sammen med Teknologisk Institut og RGS Nordic laver forsøg med nedknusning af hele murstensvægge til genanvendelse i nye tegltyper. På den måde er vi med til at reducere behovet for jomfruelige materialer og tager endnu et skridt i retning af at lukke materialekredsløbet.

Energioptimering: Vores produktionsanlæg bliver løbende energioptimeret, så vi gennemsnitligt forbedrer energiforbruget med 10% om året - blandt andet ved at sikre genvinding af overskudsvarme.

Biodiversitet: Hver gang vi etablerer udvinding af naturressourcer, forpligter vi os til at tilbagelevere området i mindst lige så god tilstand, som vi modtog det i. Konkret samarbejder vi med regionerne om enten re- eller nyetablering af naturområder, og hver gang vi starter udvinding af nye ressourcer, er der altid først aftalt en biodiversitetsplan for re- eller nyetablering af natur i området.
 


 

Flere initiativer skal sikre CO2-neutral produktion

Allerede i dag fremstiller Egernsund Wienerberger mursten med markant lavere CO2-aftryk end traditionelle mursten. Vi har udviklet en serie af mursten kaldet LESS. Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90% sammenlignet med en traditionel mursten produceret med naturgas. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Vi har desuden fået udarbejdet en produktspecifik EPD (miljøvaredeklaration) på LESS.

- Vi satser bredt på en lang række initiativer inden for både produktudvikling, indkøb, energiforbrug, optimering af produktionen og logistik for at sikre en ambitiøs grøn omstilling på tværs af koncernen. I Danmark er biogas et fokusområde, i Belgien laver vi forsøg med el-ovne, og i Østrig satser vi på varmepumpesystemer. Vi har taget et meget stort skridt med aftalen om 65% biogas allerede fra 2022, men vi stopper ikke, før vi er helt i mål, afslutter Henrik Dietrichsen.

LESS mursten

LESS

En CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri

Byg med vores CO2-besparende serie af mursten kaldet LESS og opnå CO2-reduktion.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Murstenen har stadig nøjagtig samme mål, kvalitet og udtryk som en traditionel dansk blødstrøgen mursten og kommer i mange flotte farvevarianter.


 

News

0Resultater


 

Campaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om produkter, inspirerende projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker