Dahlia Hus, Copenhagen, Facing Brick 2.1.63 Cassis

LESS

En miljøvenlig blødstrøgen mursten

Egernsund Wienerberger har udviklet en ny mursten — med åbenlyse bæredygtige fordele der ganske enkelt udgøres af 3 små huller, og med nøjagtig samme mål og udseende som en helt traditionel dansk blødstrøgen mursten. Eneste forskel er, at LESS reducerer både C02-aftryk og råvareforbrug med tocifrede procentsatser.

Tre huller sænker klimaaftrykket

Helt specifikt: De tre huller i LESS reducerer forbruget af råmateriale med ca. 10% og energiforbruget under tørring og brænding med ca. 20%. Disse miljømæssige fordele opnås uden at ændre det mindste på murstenens æstetik og udseende. LESS har præcis samme udtryk og mål som de traditionelle blødstrøgne mursten - blot designet med tre huller i midten.

Da LESS-murstenen vejer mindre end en traditionel mursten, vil den samtidig lette transporten og håndteringen. Og det bidrager også til et bedre arbejdsmiljø for mureren.

Murstenen leveres i DNF (228 x 108 x 54 mm) og fås i flere farver.

 • LESS clay
 • LESS C02
 • LESS weight

Lanceringen af LESS udgør det første skridt i vores drejebog for en 100% CO2-neutral produktion. 

FAQ omkring LESS

 • Hvor meget reduceres lerforbruget?
  Forbruget af primære råstoffer reduceres med ca. 10 %.

 • Hvor meget reduceres CO2-udledningen?
  Udledningen af CO2 mindskes med ca. 20 % pr. mursten. 10 % som følge af mindre materialeforbrug og 10 % på grund af mindre energiforbrug i tørreri og ovn.

 • Bruges der mere mørtel under opmuring?
  Som tommelfingerregel bruges der 1 kg mørtel pr. massiv mursten. Ved opmuring med LESS forventes et merforbrug af mørtel på op til ca. 10 %.

 • Har den en lavere trykstyrke?
  Trykstyrken forbliver uændret. Mursten, der produceres i LESS-serien, har samme trykstyrke som en tilsvarende traditionel dansk blødstrøgen mursten.

 • Har den en lavere sugeevne?
  LESS’ sugeevne forbliver uændret. Både i forhold til vandoptag og minutsug.

 • Vejer den mindre?
  LESS vejer ca. 10 % mindre end en traditionel dansk blødstrøgen mursten og er derfor lettere at håndtere på byggepladsen. Det bidrager bl.a. til et bedre arbejdsmiljø for mureren.
Danish Facade Brick - LESS
LESS
© Egernsund Wienerberger A/S