Montage af TB-render

TB-renden indmures på bagsiden af facademuren over det 1. eller 2. skifte. Det er vigtigt, at der ikke opstår kuldebroer mellem facademuren og bagmuren. TB-renden indmures således, at hullerne i flangen er helt dækket af mørtel. Herved sikres, at der ikke kan løbe vand "bagom" TB-renden. Fugerne på bagsiden af formuren skal være helt fyldte.

Det er en god ide at klæbe TB-renden til murværket, inden der mures videre. Herved sikres, at renden ikke forskydes under opmuringen.

TB-renden er ca. 20 cm længere end overliggeren og placeres normalt midt for vindues- eller døråbningen. Efter montering renses TB-rendens bund for evt. mørtelrester.

TB-renden skal friholdes for isolering, så indtrængende vand frit kan bortledes af renden.

NB:
TB-render er ikke velegnede til lange vindusbånd og kan ikke forlænges eller limes sammen.

 

Montering af endeluk

TB-render skal primært anvendes uden endeluk, men hvor der er dårlige pladsforhold, eksempelvis ved "små" midterpiller med TB-render til begge sider eller ved hjørnevinduer m.v., kan indtrængende vand ikke ledes ned ad facademurens bagside. Her kan TB-renden monteres med tilhørende endeluk.

Endelukkene limes fast på TB-renden. Den medfølgende slange monteres på endelukkenes afløbsstudse med tilhørende plastikclips. Slangen føres ud gennem en fuge i facademuren. Slangen skal være mindst 1 cm fri af facademuren, og må ikke have bagfald.

Det anbefales kun at anvende et endeluk pr. TB-rende.

NB:
Hvis slangen tilstoppes kan rensning foretages udefra med trykluft, ståltråd eller lignende.

Endeluk leveres i hele sæt bestående af:

  • 1 stk. venstre endeluk
  • 1 stk. højre endeluk
  • 1 tube lim
  • Datablad på lim
  • 1 stk. 50 cm slange (tildannes i længde med hobbykniv)
  • 2 stk. plastikclips
  • NB: Limning af endeluk bør foregå ved temperaturer over 5° C.


Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker