Apartment building, Groenttorvet, Amaryllis Hus, Safari


 

Eksponeringsklasser

Holdbarheden af mursten deklareres med henvisning til eksponeringsklasser for murværk.

 

Eksponeringsklasserne er defineret i den europæiske norm for murværk Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner, i daglig tale EC6. Her vurderes ydre påvirkninger, som omgivelsernes fugtighed, aggressive stoffer i luften, fysiske påvirkninger ved brug og slid mv. på murværket/konstruktionen og indplaceres i eksponeringsklasserne MX1 – MX5.

Systemet er ikke hierarkisk opbygget:

- MX1-3 omhandler udelukkende påvirkning af fugt og frost

- MX4 omhandler udelukkende påvirkning af saltet natriumklorid (NaCl)

- MX5 omhandler udelukkende påvirkning af kemiske stoffer

Beskrivelse af klasserne samt eksempler på murværk i de forskellige klasser fremgår af tabel A.1 – Klassifikation af mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk, EN 1996-2: 2007 (se nedenfor). Mere vejledning om placering i eksponeringsklasser kan fås i BYG-ERFA bladet (21) 19 09 03, Eksponeringsklasser - bestemmelse i projekteringsfasen.

I nedenstående retningslinjer for anvendelse af mursten fra Egernsund Wienerberger forudsættes det, at murværket er opført forskriftsmæssigt korrekt, herunder korrekt afdækning. Det er således afgørende, at murværket er intakt; fx ingen revner og mørtlen har betingelser der sikrer, at den hærdner.

Klasse

MX1

 

MX2

MX2.1

MX2.2

MX3

MX3.1

MX3.2

MX4

 

MX5

 
Produkttype

I tørt miljø

Alle bagmur- og facadesten kan anvendes.

Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning

Alle facadesten kan anvendes.

Alle facadesten kan anvendes.

Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning + frost-tø-cykler

Alle facadesten kan anvendes.

Alle facadesten kan anvendes.

Eksponeret for saltmættet luft, havvand eller tøsalt

Alle blød- og håndstrøgne facadesten kan anvendes.

I aggressivt kemisk miljø

Kontakt Egernsund Wienerberger for valg af produkt.

Bemærkning
 
 
 
 

Utilsigtet vandpåvirkning under og umiddelbart efter opførelse har stor betydning for det færdige udtryk – derfor skal afdækningsvejledningen følges for at minimere mørkfarvning.

Slagregnspåvirkede facader med lyse mursten eller engoberede mursten må forventes med tiden at fremstå mørkere end øvrige mindre slagregnsbelastede facader.

 
 

Utilsigtet vandpåvirkning under og umiddelbart efter opførelse har stor betydning for det færdige udtryk – derfor skal afdækningsvejledningen følges for at minimere mørkfarvning.

Slagregnspåvirkede facader med lyse mursten eller engoberede mursten må forventes med tiden at fremstå mørkere end øvrige mindre slagregnsbelastede facader.

 

I kystnære områder med risiko for sandfygning anbefales ikke anvendelse af engoberede mursten, da sandfygningen kan nedbryde overfladen mekanisk, og stenens grundfarve vil med tiden blive mere fremtrædende.

 

Ved anvendelse af mursten ved/under terræn skal man forvente følgende:

  • Saltudblomstringer i skifter under fugtspærre.
  • Mørkfarvning af mursten under fugtspærre.
  • Hyppigere vedligehold på murværk under fugtspærre end murværk over fugtspærre.


 

Valg af eksponeringsklasse

Vurderingen af hvilken eksponeringsklasse, konstruktionen skal henføres til, fremgår af nedenstående skema.

Ved vurderingen tages højde for virkningen af evt. påtænkte overfladebehandlinger som filtsning eller pudsning, hvoraf kun sidstnævnte giver beskyttelse af den underliggende murværkskonstruktion. Ved filtsning skal der som minimum forudsættes samme grad af eksponering, som vil gøre sig gældende for blankt – ubehandlet – murværk.

Uddrag fra EN 1996-2:2007 Definition af eksponeringsklasser i murværk:

Tabel A.1 – Klassifikation af mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk

Klasse

MX1

 

MX2

MX2.1

MX2.2

MX3

MX3.1

MX3.2

MX4

 

MX5

 
Mikrobetingelser for murværk

I tørt miljø

 

Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning

Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Eksponeret for kraftig vandpåvirkning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning + frost-tø-cykler

Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Eksponeret for saltmættet luft, havvand eller tøsalt

 

I aggressivt kemisk miljø

 
Eksempler på murværk i denne tilstand
 

Indvendigt murværk i bygninger til almindelig beboelse og kontorer, inklusive udvendige hulmures bagmur, der har lille sandsynlighed for at blive fugtigt.

Pudset murværk i udvendige mure, der ikke eksponeres for moderat eller kraftig slagregn, og som er isoleret mod fugt fra tilstødende murværk eller materialer.

 

Indvendigt murværk, der eksponeres for høje niveauer af vanddamp, fx i et vaskeri.

Udvendigt murværk, der er afskærmet af tagudhæng eller murdække, og som ikke er eksponeret for kraftig slagregn eller frost. Murværk under frostzonen i godt drænet ikke-aggressiv jord.

Murværk, der ikke er eksponeret for frost eller aggressive kemikalier, og som er placeret: i ydermure med afdækninger eller flugtende tagudhæng, i brystninger, i fritstående mure, i jorden, under vand.

 

Murværk som klasse MX2.1 eksponeret for frost-tø-cykler.

Murværk som klasse MX2.2 eksponeret for frost-tø-cykler.

 

Murværk i kystområder. Murværk i umiddelbar nærhed af veje, der saltes om vinteren.

 

Murværk, der er i kontakt med jord, fyldjord eller grundvand, hvor fugt og signifikante niveauer af sulfater er til stede.

Murværk, der er i kontakt med meget sur jord, forurenet jord eller grundvand. Murværk i nærheden af industriområder, hvor aggressive kemikalier føres gennem luften.

Note – Når eksponering af murværk bestemmes, bør der tages højde for virkningen af overfladebehandlinger og beskyttede beklædninger.


 

Mursten: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Grønttorvet


 

Mursten til dit næste byggeprojekt?

Har du brug for sparring om mursten til et byggeri med meget konkrete udfordringer?
 

Kontakt vores salgsafdeling

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her

Produktpecifikke EPD'er

Leder du efter dokumentation til dit bæredygtige byggeri kan du finde det her.
 

Hent dem her


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker