Murerske og mursten


 

Arbejdsmiljø - leverandørbrugsanvisning

Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko.

Denne leverandørbrugsanvisning beskriver og anbefaler, hvordan man under håndtering af mursten på byggepladsen kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger.

Anvisningen giver også egnede løsninger som f.eks. tekniske hjælpemidler, samt beskriver, i hvilke situationer ergonomiske belastninger kan opstå, f.eks. løft, bæring, træk, skub samt belastende arbejdsstillinger og -bevægelser.


 


 

Projektering og planlægning

I forbindelse med opmuringsarbejde anbefales det, at der bruges tekniske hjælpemidler. Det kan bl.a. gøres ved at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen.

Ved projektering skal der vedr. brug af mursten tages hensyn til, at:

  • adgangs- og transportveje samt oplagspladser er etableret og dimensioneret til opgaven for håndtering af mursten
  • der etableres friarealer i og uden for bygningen, så sten kan placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdsstedet og i forhold til adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler
  • der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt til håndtering af sten
  • opmuring udføres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt under skulderhøjde og over knæhøjde – f.eks. ved murerarbejder ved murhøjder over 2,5 m.

Entreprenøren

Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at:

  • der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt
  • de ansatte instrueres i brugen af de tekniske hjælpemidler
  • der er brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler

Indretning af byggepladsen

Byggepladsen skal indrettes, så det til transport af mursten er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler, som enten fjerner belastningerne helt, eller reducerer dem til et minimum.

Transport af mursten med kran, truck, hejs og teleskoplæsser

Tunge manuelle løft bør om muligt undgås. Ved intern transport af mursten på byggepladsen, hvor vægten af en palle sten er over 200 kg, bør man ikke anvende manuel stenvogn. Der anbefales derfor løft af mursten og tegloverliggere direkte fra oplagsplads til arbejdsstedet med kran, trucks, hejs, teleskoplæsser eller andre tekniske hjælpemidler - afhængig af byggepladsen.

Når stenhoveder transporteres til brugsstedet ved hjælp af en kran, anvendes stenskjolde, stenstole eller stenkurve.

Manuel transport af mursten

Når transporten nødvendigvis må foregå manuelt ved hjælp af en stenvogn, er det vigtigt, at oplagspladsen ligger tæt på brugsstedet. Transportvejen mellem oplagringsplads til byggehejs skal være plan og stabil på de steder, hvor der skal transporteres materialer ved hjælp af manuelle transportmetoder som f.eks. trillebøre og stenvogne.

Ved manuel håndtering af stenhoveder skal der anvendes en stenvogn, der er udformet, så den er mindst muligt belastende at håndtere.

Der bør om muligt anvendes eldrevne eller motordrevne stenvogne samt minilæssere på byggepladsen.

Har man på stilladset i forbindelse med opmuringsarbejdet stenhoveder, hvor mere end halvdelen af murstenene er anvendt, og man således på langs af stilladset har behov for at flytte en palle med de resterende f.eks. 40 mursten, kan dette gøres manuelt med en stenvogn.

Manuel håndtering af sten

Ved manuel håndtering af sten bør der anvendes en stentang, der kan håndtere maximalt 4 mursten ad gangen.

Vægt på mursten

 

Hulsten

Massiv

Bredsten

Mål i mm (LxBxH)

228 x 108 x 54

228 x 108 x 54

228 x 168 x 54

Vægt i kg per stk.

1,8

2,3

3,5

Antal pr. palle (stk.)

80

80

80

Antal pr. palle (kg)

144

184

280

Vægt pr. colli (kg)

576

736

1120

*) Tolerance +/- 10% i vægt

Arbejdsplatforme

Med en hydraulisk arbejdsplatform kan man opnå præcis den arbejdshøjde, man ønsker, når man murer. Samtidigt undgås tunge løft af stilladsdele. Det anbefales derfor at anvende hydrauliske arbejdsplatforme, hvor dette er muligt og praktisk.

Fundamenter og sokler

Ved muring på fundamenter eller sokler skal arbejdet planlægges, så man undgår at arbejde i belastende arbejdsstillinger under knæhøjde i længere tid. Man kan evt. løse problemet ved at undlade opfyldning ved fundamentet eller sokkel, så der kan mures herfra over knæhøjde.

Stenhoveder på skamler og bukke

Stenhoveder skal ved brug placeres på forhøjede skamler eller bukke som underlag ved arbejdsstedet for at hæve stenpallen. Dette giver mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger, når stenene skal tages fra pallen over knæhøjde, så kroppen belastes mindre.

Skamlerne eller bukkene placeres på stilladset og gøres klar til, at stenhovederne kan sættes fra på disse, inden murerarbejdet påbegyndes.

Stenpalle inklusiv underlag skal måle mindst 20 cm. Det er vigtigt, at stenhovederne – ved transport fra oplagringssted til arbejdssted - sættes så nær det arbejdssted, hvor indmuringsarbejdet skal udføres, som muligt.

Levering og opbevaring af sten

Vognmanden, som leverer stenhoveder, skal have præcis besked om, hvor på byggepladsen murstenene skal leveres og opbevares inden opmuring. Så undgås unødig og måske besværlig transport af murstenene på byggepladsen. Det er meget vigtigt, at mursten og andre teglprodukter til murværk opbevares tørt og beskyttes mod vejr og regn.

Klipning af mursten

Klipning af mursten skal ske med værktøj, som ikke belaster ryg og skuldre.
Det anbefales ved mekanisk bearbejdning af murstenene at anvende beskyttelsesbriller samt støvmaske, f.eks. ved klipning, deling eller skæring af sten. Vådskæring giver mindst støvudvikling. Når sådanne byggematerialer bearbejdes, kan der udvikles støv, som indeholder små mængder kvarts. Der vil være respirable partikler i støvet, dvs. små partikler, der ved indånding kan føres helt ned i lungerne (alveolerne). Respirabelt støv irriterer slimhinderne og ophobes i lungerne. Der er risiko for ved mange års daglig påvirkning af kvartsstøv, at der kan udvikles silikose (stenlunge) efter indånding af kvartsstøv.

Afgivelse af farlige stoffer

Råmaterialet for fremstilling af tegl er naturligt forekomne lermineraler. Teglmursten samt andre teglprodukter er brændt ved høj temperatur, hvorfor disse ikke afgiver kemikalier, gasser eller farlige stoffer, som kan påvirke omgivelserne i form af indeklima eller udvaskning til jord og grundvand.

Man bør dog sikre sig ved støvudvikling fra mekanisk bearbejdning af mursten, at man anvender korrekt støvmaske.

Vedligeholdelse af mursten

Levetiden af mursten er mange år. Der er eksempler på mursten i Danmark, som er 900 år gamle. Mursten kræver normalt ikke vedligehold, er meget farvebestandige og de patinerer smukt med årene.


 

LESS-mursten er også en fordel for mureren

Vores LESS-mursten vejer 15% mindre end en traditionel, dansk blødstrøgen mursten.

Det mindsker både CO2-udledningen ved transport, og den lettere sten er samtidig til stor gavn for arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Men hvad synes murerne egentlig om at mure med vores LESS-mursten? Kan de mærke en forskel ude på selve byggepladsen?
 


 

Mursten: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Grønttorvet


 

Mursten til dit næste byggeprojekt?

Har du brug for sparring om mursten til et byggeri med meget konkrete udfordringer?
 

Kontakt vores salgsafdeling

Inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration om produkter, projekter og øvrige tiltag direkte i din indbakke.
 

Tilmeld dig her

Produktpecifikke EPD'er

Leder du efter dokumentation til dit bæredygtige byggeri kan du finde det her.
 

Hent dem her

     


 

Seneste artikler

0Resultater


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker