Bæredygtig produktion

Sustainability, baeredygtighed

 

Som en del af Egernsund Wienerbergers kerneværdier vil vi reducere miljøpåvirkningen via  bæredygtig produktion.

Øget brug af genbrugsmaterialer, naturlig genanlæggelse af tidligere lergrave, nedsættelse af ferskvandsforbruget, energieffektivitet og en ansvarlig drift af vores lerudvindingssteder er alt sammen en del af vores engagement i forhold til bæredygtig produktion.

 

Ler understøtter regionalt erhvervsliv, idet det er et naturligt råmateriale, der udvindes lokalt, så byggematerialerne ikke behøver at blive transporteret over lange afstande.

Fremstillingen af mursten skaber lokale arbejdspladser, og hele værdikæden er således rodfæstet i nærområdet.

Energieffektivitet giver øget miljøbeskyttelse

En større og større del af den energi, der anvendes i vores produktion, er naturlig og flydende gas, som er nødvendig for at opvarme tunnelovnene til brænding af mursten. For at øge effektiviteten genvinder vi den varme, der frigives under nedkølingsprocessen, og genanvender den i tørreprocessen af mursten.

Vi udforsker løbende muligheder for at erstatte fossile energikilder med alternative vedvarende brændstoffer. Derfor har vores moderselskab Wienerberger indført CBME Energy Award for at understøtte vores medarbejderes indsats inden for energieffektivitet ved at uddele en intern pris.

I harmoni med naturen

Når Egernsund Wienerberger udvinder ler til vores mursten, har vi særligt fokus på at beskytte de naturlige levesteder for truede dyre- og plantearter samt sjældne og skrøbelige økosystemer. Bevaring af naturressourcerne under lerudvinding og genoprettelse af naturen på udtømte udvindingssteder er lige så vigtige aspekter.

Der er forskellige muligheder for at genoprette udtømte steder til andre anvendelser såsom landbrug, en naturlig biotop eller omlægning til rekreative områder. Hvor det er muligt, vælger Egernsund Wienerberger at genetablere naturområdet ved lergrave. Disse områder understøtter biodiversiteten, eftersom de ofte bidrager med alternative levesteder for truede dyre- og plantearter.

Vandforbrug og spildevand

I vores teglproduktion belaster ferskvandsforbruget og bortskaffelsen af spildevand kun miljøet meget lidt, fordi mange af vores fabrikker har indført lukkede vandkredsløb. Spildevand indsamles i tanke, behandles og sendes tilbage til produktionen af mursten.

Affaldshåndtering og genanvendelse

Da ler er et naturmateriale, er næsten al affald fra teglproduktionen ufarligt. Vi sørger for korrekt sortering, afhentning, genanvendelse eller bortskaffelse. Mængden af farligt affald, i form af f.eks. olievædede klude, er meget lille.

Vi har indført genanvendelsesprogrammer for både internt og eksternt affaldsmateriale på alle vores fabrikker. Affald, der stammer fra den interne produktion såsom ødelagte eller fejlbehæftede produkter, forarbejdes på ny og genanvendes i vores produktion. Læs mere om cirkulære indsatser her.Biodiversitet - Stenstrup lergravGratis: 3-i-1 bog til arkitekten om mursten

En bog om mursten med inspiration, kollektion og skitsedel i én og samme bog.

 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

Bæredygtighed i Egernsund Wienerberger

Vi har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed med klare målsætninger for vores klimaaftryk.

 

   Sidste nyt om bæredygtighed

0ResultaterCampaign handmade bricks

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om grønne produkter, bæredygtige projekter, dokumentation, genanvendelse, biodiversitet og meget mere.Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker