Bæredygtig og cirkulært byggeri

Urban cladding tiles

 

Bæredygtigt og cirkulært design og byggeri indebærer, at vi nøje skal overveje fremtidige anvendelsesmuligheder for byggerierne. Det skal være nemt at foretage tilpasninger i løbet af anvendelsesfasen, og brugte produkter eller materialer skal i højest mulig grad være genanvendelige efter udnyttelse.

I samarbejde med øvrige aktører i byggebranchen har vi fokus på cirkulære løsninger med tanke for genbrug og genanvendelse og betragter byggemiljøet og bygningskonstruktioner fra en ny vinkel.

 

Bæredygtig produktion

Baseret på en bæredygtig og cirkulær produktportefølje af teglprodukter

Egernsund Wienerbergers produktion foregår lokalt med størst muligt fokus på bæredygtighed og energibevidsthed. Vi reducerer materiale- og energiforbruget ved at gøre vores produkter smallere, slankere eller med udskæringer, hvor det er muligt. Vi genanvender produktionsaffald og -tab i vores produktionsprocesser, og vandspild forhindres ved hjælp af lukkede produktionsprocesser. Læs mere om vores bæredygtige produktion.

 

Bæredygtige og cirkulære produkter

Bæredygtig og cirkulære produkter til grønne byggerier 

Udviklingen af bæredygtige og cirkulære produkter forudsætter løbende investeringer i viden, forskning og udvikling. Vores fokus på kvalitet giver vores teglprodukter en længere levetid. Derudover investerer vi løbende i at realisere miljøgevinster. Vi træffer bevidste valg i brugen af ansvarlige, bæredygtige råmaterialer. Læs mere om vores bæredygtige produkter.

 

Bæredygtigt og værdistabilt byggeri

Teglprodukter i et bæredygtigt og værdistabilt byggeri

Brugen af mursten, tagsten, beklædningstegl og belægningstegl er bæredygtig og værdistabil. For det første er teglprodukter kendetegnet ved en ekstrem lang levetid, der kan nå helt op på hundrede år eller mere. Produkter i tegl er også farvesikre, bevarer deres smukke finish og er næsten vedligeholdelsesfrie. På denne måde bidrager de til et bæredygtigt og værdistabilt byggeri.

 

Sustainability, baeredygtighed

Høj kvalitet i genanvendelse af mursten

Genanvendelse med maksimal værdifastholdelse

Egernsund Wienerberger fokuserer bevidst på udviklingen, produktionen og anvendelsen af bæredygtige og cirkulære produkter og processer. Modulære konstruktionssystemer, genanvendelse af produkter og materialer, samtidig med at de opretholder deres værdi, er centrale aspekter i denne tankegang. Produkter genanvendes, hvor det er muligt. Vi bruger også genbrugsmaterialer i fremstillingen af nye teglprodukter.

Den danske teglindustri anvender i dag ca. 170.000 ton sand om året til produktion af mursten. Sand er desværre ikke en fornybar ressource, og de danske naturressourcer er begrænsede. Derfor har Egernsund Wienerberger indgået et samarbejde med RGS Nordic og Teknologisk Institut om et nyt MUDP-projekt Gensand, som er støttet af Miljøstyrelsen. Projektets mål er, at mindst 75% af sandet i mursten kan erstattet af knust murværk.

 

Det svarer til, at den danske teglindustri kan reduceret sit forbrug af ikke fornybare naturressourcer med 15-18%. Og ressourcen af murværksaffald er tilstrækkelig stor til at dække behovet for sand til fremstilling af tegl. Dermed bliver muraffaldet genanvendt med højest mulig miljømæssig værdi og er med til at sikre et cirkulært materialekredsløb, hvor materialer fra gammelt byggeri bliver oparbejdet og indgår i fremstillingen af nye mursten, der igen returnerer til byggeriet. 

 

_____

 

Gratis: 3-i-1 til arkitekten om mursten

En bog om mursten med inspiration, kollektion og skitsedel i én og samme bog.

Hent den gratis her.

Sidste nyt om bæredygtighed

0Resultater

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker